Graf: Fed a jeho hrozivá prognóza pre ekonomiku USA

Kým ešte vo februári Federálny rezervný systém (Fed) odhadoval, že hospodárstvo USA v prvom kvartáli porastie tempom 2,5 %, teraz je to iba 0,2 %.

Vyplýva to z modelu „GDPNow“, ktorý zostavuje Federálny rezervný systém v Atlante. GDPNow poskytuje odhad vývoja ekonomiky pred oficiálnymi dátami.

Súčasná prognóza je mimoriadne „hrozivá“. Ako vidieť z nižšie priloženého grafu, v prvom štvrťroku by najväčšia ekonomika sveta mala dosiahnuť zanedbateľný rast, a to aj napriek všetkým doterajším tvrdeniam, ako dobre na tom americké hospodárstvo v súčasnosti je.

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať