Týchto 10 grafov potvrdzuje, že svet je na tom čoraz lepšie

1. Extrémna chudoba klesá

Hospodársky rozmach v Indii a Číne či iných rozvojových krajinách sa pozitívne podpísal pod pokles extrémnej chudoby.

Kým v roku 1981 žilo z 1,25 dolára na deň až 52 % svetovej populácie, v roku 2010 to bolo 21 %.

2. Detská práca je na ústupe

Aj keď detská práca vo svete naďalej pretrváva, tešiť nás môže jej pokles – od roku 2000 sa počet pracujúcich detí znížil o tretinu.

3. Priemerná dĺžka života sa zvyšuje

Globálne sa priemerná dĺžka života v rokoch 1990 až 2012 zvýšila o 6 rokov. Ako vidieť na grafe, najviac sa dĺžka života zvýšila pri ľuďoch z chudobnejších krajín (o 9 rokov).

 

4. Úmrtnosť detí klesá

Od roku 1990 sa detská úmrtnosť znížila o polovicu.

5. Poklesla aj úmrtnosť matiek pri pôrode

Ako vyplýva z dát Svetovej zdravotníckej organizácie, od roku 1990 do roku sa úmrtnosť matiek pri pôrode znížila až o 45 %

6. O fajčenie je menší záujem

Ako vyplýva z výskumu inštitútu Gallup, podiel Američanov holdujúcim k cigaretám v priebehu rokov klesá.

7. Na ústupe je aj vojna. Vážne

Po mnohých vojenských konfliktoch je pre ľudí ťažké uveriť, že vojna je na ústupe, avšak v dlhodobom horizonte úmrtie zapríčinené vojnou klesá.

8. Čoraz viac krajín sa teší demokratickému systému

9.Výrazný nárast gramotnosti

Lepší prístup k vzdelaniu sa prejavil aj na vyššej gramotnosti. Graf nižšie to plne potvrdzuje.

10. Prístup k internetu rastie

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať