Nebezpečenstvo gréckej nákazy sa neočakáva

0

Navzdory mnohým obavám z  výsledkov parlamentných volieb v Grécku, existuje rada pádnych dôvodov domnievať sa, že skutočný dopad na európskych investorov a celkový hospodársky rast bude pomerne nízky.

Volebné víťazstvo populistickej strany by mohlo byť vnímané ako náznak, že podobné strany môžu v Európe dosiahnuť rovnaký úspech a teda, že menová únia je v ohrození.

Tieto obavy by som si však dovolil spochybniť: Je zrejmé, že zameranie politickej agendy strany SYRIZA zostane ďaleko za nádejami ich radikálneho krídla. Navyše problémy, ktorým čelí grécke hospodárstvo, sú veľmi špeciálne. Zatiaľ čo náklady na financovanie Grécka sa od druhej polovičky minulého roku mimoriadne zvýšili, vo väčšine ostatných ekonomík, ktoré boli ťažko postihnuté rovnakou dlhovou krízou, pozorujeme jav úplne opačný.

Pokiaľ ide o otázku prípadného nebezpečenstva nákazy prichádzajúcej z Grécka a z ďalších krízových zemí eurozóny, musíme si triezvo uvedomiť, že európsky finančný sektor je dnes omnoho silnejší, než bol na vrchole krízy v roku 2011.

V posledných viac než troch rokoch finančné inštitúcie eurozóny zhromažďovali kapitál a znižovali vzájomnú finančnú závislosť. Najnovší záťažový test ukázal, že banky sú všeobecne omnoho lepšie pripravené na krízu, než tomu bolo v roku 2011. To avšak neznamená, že môžeme riziká v eurozóne celkom vylúčiť. Napriek tomu môžeme povedať, že dnes existuje omnoho menšie nebezpečenstvo, že by lokálne krízy spustili krízu v celom regióne.

Z toho usudzujem, že kurzy na finančných trhoch sú teraz omnoho viacej určované fundamentálnymi údajmi jednotlivých spoločností, než vonkajšími makroekonomickými faktormi, ako sme boli svedkami ešte v nedávnej minulosti.

Autor: Paras Anand, vedúci európskeho akciového tímu Fidelity Worldwide Investment:

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať