Tento graf zobrazuje hlavný rozdiel medzi bohatými a chudobnými

Na grafe, ktorý zostrojil Matt King z banky Citigroup vidieť dôležitý rozdiel medzi bohatými a chudobnými ľuďmi.

Kým bohatí siahajú po aktívach, chudobní dávajú prednosť konzumnému životu a nakupujú na dlh.

Graf zobrazuje, koľko % na majetku najbohatších (TOP 1%), majetku strednej triedy a najchudobnejších tvoria rôzne aktíva, obchodné podiely, investície, rôzne dôchodky (mzdy, penzie..), likvidné aktíva a primárne sídlo (je jedno či je to byt alebo dom, je to nehnuteľnosť, v ktorej sa domácnosť primárne zdržiava).

Červenou krivkou je znázornený pomer dlh/príjmy.

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať