Slovensko: Priemyselná produkcia vzrástla, stavebná v červenom!

0

Ako dnes informoval Štatistický úrad Slovenskej republiky, index priemyselnej produkcie (IPP) v apríli v porovnaní s aprílom 2012  vzrástol o 2,2 % v dôsledku rastu v ťažbe a dobývaní o 2,6 %, priemyselnej výrobe o 2,2 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,6 %.

Zvýšenie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil rast vo:

  • výrobe dopravných prostriedkov o 4,7 %:
  • výrobe elektrických zariadení o 32,8 %
  • výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 27,1 %
  • výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 8,4 %
  • vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 7,3 %.

Objem produkcie sa znížil najmä v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 16,1 % a vo výrobe základných farmaceutických výrobkov a prípravkov o 52 %.

Stavebná produkcia skĺzla o takmer 5 %

Štatistický úrad okrem toho informoval, že stavebná produkcia v apríli medziročne klesla o 4,6 % na 342,1 mil. eur. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku v porovnaní s aprílom 2012 klesla o 7,6 % na 310,5 mil. eur, pričom vývoj tuzemskej produk­cie ovplyvnil najmä pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 12,5 %.

Objem prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 8,8 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 77 %, inžinierske stavby sa podieľali 23 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne vzrástla o 40,3 %. Jej podiel na celko­vom objeme produkcie tvoril 9,2 %.

Od začiatku roka dosiahla stavebná produkcia objem 1 066,2 mil. eur a medziročne sa znížila o 9,5 %. Produkcia vytvorená v tuzemsku klesla o 10,2 % na 995,5 mil. eur. Objem prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií sa znížil o 15,4 % na 709,8 mil. Eur. Stavebné práce na opravách a údržbe boli vyššie o 6,9 % a dosiahli 273,6 mil. eur.

Produkcia v zahraničí vzrástla o 0,7 %. V štruktúre tuzemskej produkcie klesol podiel novej výstavby, modernizácií a rekonštrukcií o 4,4 p. b. na 71,3 %, podiel prác na opravách a údržbe sa zvýšil o 4,4 p. b. na 27,5 %.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať