7 obchodov, ktoré Goldman Sachs odporúča pre rok 2013

Americká veľkobanka Goldman Sachs pre svojich klientov publikovala 7 obchodných odporúčaní pre rok 2013. Poďme na to!

1. Nákup koša Wavefront GDP Growth

Banka Goldman Sachs je plne optimistická, čo sa týka vyhliadok amerického hospodárstva pre rok 2013.

Odporúča preto investície do akcií, ktoré sú naviazané na vývoj hrubého domáceho produktu (HDP) Spojených štátov.

Jednou z možností je produkt od Goldman Sachs s názvom “Wavefront GDP Growth“ – ide o kôš, ktorý je zložený z dlhých pozícií v cyklických akciách zo sektora materiálu a priemyslu. Zahŕňa tiež krátke pozície v defenzívnych akciách zo sektorov ako bežné spotrebiteľské tovary a zdravotná starostlivosť.

Cieľový výnos: 10 %

2. Krátka pozícia pri menovom páre austrálsky dolár/nórska koruna

Ďaľšie odporúčanie znie: zaujmite krátku (short) pozíciu pri menovom páre austrálsky dolár/nórska koruna. Z čoho vychádza Goldman?

Nakoľko austrálska ekonomika aj naďalej oslabuje, očakáva sa, že Reserve Bank of Australia bude pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike, čo oslabí austrálsky dolár.

Na druhej strane si Nórsko vybudovalo status bezpečného prístavu, do ktorého vzhľadom na dlhové problémy eura plynie čoraz viac kapitálu. Nórska koruna tak naberá na sile.

Navyše Goldman pre rok 2013 počíta s vyšším rastom nórskej ekonomiky. Taktiež boj s bublinou na nórskom trhu s bývaním povedie k zhodnoteniu nórskej koruny.

Banka sa zameriava na cieľový menový kurz 5,00 AUD/NOK.

Cieľový výnos: 15,2 %

3. Dlhá pozícia v akciách amerických veľkobánk

Goldman Sachs odporúča investovať do KBW indexu, ktorý je zložený z akcií niekoľkých najväčších bánk v USA. Je to opäť „stávka“ na oživenie amerického hospodárstva v budúcom roku.

Podľa nej tieto banky naďalej zaostávajú za realitnými akciami, ktoré už profitovali z tohtoročného oživenia na trhu s bývaním.

 

Cieľový výnos: 20 %

4. Dlhá pozícia v investičnom koši FX Current

Ďalší koš, ktorý dáva Goldman do pozornosti, nesie názov FX Current – je zložený z dlhých pozícií v menách krajín, ktoré vykazujú prevádzkové prebytky bežného účtu.

Ako píšu stratégovia banky, v súčasnosti, kedy je makroekonomické a politické prostredie plné neistoty, majú cezhraničné kapitálové toky tendenciu spomaľovať, čo vedie k vysokému deficitu bežného účtu.

Inak povedané, krajiny, ktoré majú obrovské vonkajšie deficity, čelia riziku znehodnotenia meny.

Cieľový výnos: 20 %

5. Komoditný carry kôš

Banka Goldman Sachs odporúča otvoriť nasledovné pozície: Long pozícia v indexe S&P’s GSCI Petroleum, GSCI Corn indices, GSCI Copper a krátka pozícia v GSCI Aluminum.

Goldman očakáva krátkodobé dopytové tlaky, ktoré cenu futures kontraktov krátkodobo vytlačia nahor, avšak dostatočné zásobovanie z dlhodobého hľadiska prinesie pokles cien.

Aj keď ceny komodít môžu v nasledujúcich mesiacoch vzrásť, neznamená to, že investori nemôžu zarábať peniaze aj naďalej. Goldman vychádza z toho, že krátkodobé futures kontrakty sú drahšie ako dlhodobé – investor tak profituje z predaja krátkodobého kontraktu a kúpy dlhodobého za nižšiu cenu, pri zachovaní rovnakej komoditnej pozície.

Banka v krátkodobom horizonte stanovuje cieľový výnos na 13 % a výnos 7,5 % na konci roka.

Cieľový výnos: 12 % (v nasledujúcich 6 mesiacoch)

6. Swapy úverového zlyhania budú klesať

Nezdá sa, že by v najbližšej dobe americká a európska centrálna banka menili svoje menové politiky. Ich menové uvoľňovanie a nízke úrokové sadzby nútia investorov vychádzať z kvalitných dlhových pozícií a hľadať vyššie výnosy.

Čo to znamená? S kúpou menej kvalitných dlhových papierov, ktoré sú viac úročené, budú náklady úverového zlyhania (tzv. CDS) klesať. Znižuje sa tak pravdepodobnosť, že inštitúcie nebudú schopné splácať svoje dlhy.

Goldman Sachs preto odporúča zaujať krátku pozíciu pri indexe CDX HY – cieľový spread na 450 bázických bodov.

Cieľový výnos: 4,9 %

7. Investujte do španielskych dlhopisov

Investícia do 5-ročných španielskych dlhopisov s cieľovým výnosom 3,5 percenta. Aj tak znie odporúčanie banky G. Sachs.

Ako tvrdí, aj keď Španielsku predpovedá budúci rok hospodársky pokles, podľa ich modelov oceňovania sú dlhopisy tejto krajiny v porovnaní s nemeckými podhodnotené. Navyše pripomeňme rekapitalizáciu bánk a pokrok v riešení dlhovej krízy.

 

Cieľový výnos: 8 %

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre