Investičné životné poistenie: Viete, kam vlastne investujete?!

0

Poďme si dnes spoločne povedať čo to o investičnom životnom poistení. Ako už hovorí samotný názov, ide o zlúčenie poistenia a investovania, čiže je tento produkt vhodný najmä pre tých, ktorí chcú okrem poistenia zhodnocovať svoje peniaze v rôznych podielových fondoch.

Tu nám ale nedá nedodať, že pri investičnom životnom poistení nie je garantovaná výška zhodnotenia a taktiež nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy.

Vedieť, do čoho investujeme!

Dôležité je taktiež nezabúdať na hlavné pravidlo pri investovaní, ktoré znie: vedieť, do čoho vlastne investujeme. Na trhu dnes máme množstvo podielových fondov, ktoré sa líšia nie len názvami, ale aj svojou stratégiou, štruktúrou aktív či poplatkami. Poisťovne nám ponúkajú poistku s chrumkavým názvom, za ktorým sa skrýva množstvo (ne)známych podielových fondov a podkladových aktív.

Na základe pomenovania fondu si môžeme myslieť, že ho spravuje asset management tej či onej poisťovne, no v skutočnosti za ním stojí úplne iná správcovská spoločnosť so svojím podkladovým aktívom.

V súvislosti s týmto sme v rámci tohto príspevku porovnali výkonnosť, poplatky i stratégiu fondov rôznych správcovských spoločností v kategórii akciové fondy, dlhopisové fondy a realitné fondy.

Tabuľka: Porovnanie troch dlhopisových fondov

Podielové fondy - Dlhopisové fondy

Ako vidieť z tabuľky vyššie, v súčasnosti má najvyššiu ročnú výkonnosť fond AXA CEE Dlhopisový fond, ktorý sa zameriava na dlhopisy regiónov strednej a východnej Európy. Tie aktuálne ťažia z cenového nárastu, ktorý je spôsobený uvoľnenou menovou politikou centrálnych bánk.

Avšak s vyšším výnosom sa spája aj väčšie riziko – volatilita, ktorá je oproti ostatným “kolegyniam” zjavne vyššia.

Osobne nás odrádza jednopercentný vstupný poplatok pri fonde SPORO Eurový dlhopisový, ktorý je spravovaný Asset Managementom Slovenskej sporiteľne. SPORO dlhopisový fond investuje okrem štátnych dlhopisov aj do príťažlivých hypotekárnych záložných listov, ktoré dosahujú zaujímavé výnosy.

 Tabuľka: Porovnanie akciových fondov

Akciové fondy

Pri fondoch akciových sú spomedzi našich troch kandidátov jasným víťazom fondy Tatra Asset Managementu, kde je najmä pri americkom akciovom fonde príťažlivý pomer výnos/riziko.  Je známe, že v súčasnosti sa viac darí akciám z Wall Street ako tým európskym, ktoré sú sužované dlhovou krízou. Opäť nás odrádza vstupný poplatok 3 % pri AM SLSP.

Tabuľka: Porovnanie realitných fondov

Realitné fondy

Ako posledné sme sa rozhodli priblížiť realitné podielové fondy od správcovských spoločností IAD Investments, Asset Management SLSP a Tatra Asset Management. Prvý realitný fond diverzifikuje portfólio cez investície do nehnuteľností rôznych typov a z rôznych regiónov.

Realitný fond od Asset Managementu Slovenskej sporiteľne sa s realitným trhom spája cez investičné nástroje, ako napr. akcie a dlhopisy spoločností zaoberajúcich sa realitným biznisom.

Pri TAM Realitnom fonde tvoria priame investície do realít 60 % portfólia. V súčasnosti je ročná výkonnosť SPORO realitného fondu 0,45 %. Pri zohľadnení vstupného poplatku 3 percentá a súčasnej úrovne inflácie je zrejmé, že tento fond prerába. Ani trojpercentný vstupný poplatok pri Prvom realitnom fonde nie je žiadnou výhrou a znižuje atraktívnosť fondu!

Na záver môžeme zhrnúť, že klient by mal pri vstupe do investičného životného poistenia vedieť, kam sú jeho prostriedky zainvestované. Taktiež by mal aspoň zbežne sledovať vývoj výkonnosti podielových fondov a využiť možnosť pre-nastavenia portfólia. To znamená, že zmení štruktúru svojho portfólia na takú, ktorú v aktuálnom období považuje za najviac výhodnú.

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať