U. S. Steel sells?

0

Oceliarenský koncern U.S. Steel Košice je objektom záujmu kúpy zatiaľ neznámeho investora. Spoločnosť je zisková integrovaná oceliarska spoločnosť, ktorá má 6 dcérskych spoločností pôsobiacich na Slovensku a 5 zahraničných. Patrí medzi naväčších zamestnávateľov na území Slovenska.

Materská spoločnosť U.S. Steel Corporation vlastnila v Európe okrem Košického závodu aj továreň v Srbsku, ktorú odkúpila srbská vláda za symbolickú cenu späť (vrátane dlhov). O potenciálnom záujme či predaji sa šepkalo už v minulosti, spomínal sa najväčší svetový producent ocele ArcelorMittal, ktorý je  v rukách indického majiteľa.

Dôvod opäť len potenciálneho záujmu zo strany akcionárov predať je vyskladaný z parciálnych faktorov. Je pravdou, že U.S. Steel Košice vytvoril v minulom roku stratu blížiacu sa k 25 mil. eur.  To by však pri situáci na trhu a skutočnosti, že rok pred tým bol zisk na úrovni 96 mil. eur, nemal byť pre takú veľkú spoločnosť impulz k predaju.

Väčší vplyv má ukončenie daňových prázdnin a neustále sa zvyšujúce nároky na ochranu životného prostredia v EÚ. Rozhodujúcim faktorom je pokles zisku pri približne rovnakom objeme tržieb. Stráca sa zárobok z pridanej hodnoty, rentabilita mzdových nákladov či rentabilita tržieb. V hre je viacero možných záujemcov, ale nie je možné očakávať oficiálne potvrdenie záujmu z ich strany, kým nebudú ponukové obálky „na stole“.

V princípe nie je podstatné kto je majiteľom spoločnosti. Doležitý je zámer a stratégia nového vlastníka. Pri možnom predaji už nebudú garatované priaznivé podmienky pre región či štát ako tomu bolo v roku 2000. Pre ilustráciu: U.S Steel sa zaviazal preinvestovať v podniku najmenej 700 mil. eur a počas svojho pôsobenia na východe Slovenska podporuje šport, kultúru, mesto, vzdelávanie a rôzne iné aktivity.

Musíme len dúfať, že nový (stále potenciálny) investor zachová všetko dobré a to menej dobré zlepší. Ak by sa podvrdil a zrealizoval záujem ukrajinských investorov, bude slovenské derby v KHL?

Zdieľať