Slabý záujem potápa naše stavebníctvo

0

Medziročná dynamika tržieb stavebníctva sa naďalej pohybuje v silne negatívnom pásme, a to už ôsmy mesiac. Príčinou zápornej medziročnej dynamiky tržieb je pokračujúca nízka úroveň domáceho dopytu po stavebných výkonoch, či už zo strany verejných alebo súkromných výdavkov.

Pokles stavebnej produkcie sa v auguste (po júlovom miernom zlepšení) opäť prehĺbil na 13,7 % (júl 11,2 %). K výraznejšiemu medziročnému  poklesu prispeli najmä stavebné práce v tuzemsku, kde došlo k prehĺbeniu prepadu produkcie o 4,7 percentuálneho bodu na -15,2 %.

Spôsobil to najmä pomerne výrazný medziročný pokles stavebných prác na novej výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii o 23,4 %. Naopak, opravy a údržba (medziročný rast 28,4 %) spolu so stavebnou produkciou v zahraničí (38,3 %) vplývali na celkovú stavebnú produkciu pozitívne.

Na rozdiel od priemyslu, v prípade stavebníctva došlo k zhoršeniu podnikateľských nálad a celkovému zhoršeniu dôvery v stavebníctve. Negatívne hodnotenia vidieť najmä v prípade súčasnej úrovne dopytu. Je to práve nedostatočný dopyt, ktorý je podľa stavebných firiem najväčším faktorom obmedzujúcim stavebnú aktivitu.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať