Standard & Poor’s potešila Grékov. Zvýšila im rating

Ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) zvýšila hodnotenie úverovej schopnosti Grécka, a to rovno o 4 stupne na „CCC“. Agentúra to oznámila v stredu v Londýne. Napriek tomu sú grécke dlhopisy aj naďalej špekulatívnou investíciou. Výhľad pre Grécko zostáva stabilný.

Vysoko zadlžené Grécko je v súčasnosti závislé na medzinárodnej pomoci a nie je vystavené silám kapitálového trhu.

Pomohla zámena dlhopisov

Dôvodom rozhodnutia agentúry je dokončenie výmeny gréckych dlhopisov  ->  dlhopisy  v rukách súkromných investorov sa vymenili za  nové dlhopisy s nižšou hodnotou či s dlhšou lehotou splatnosti. Na tomto swape sa podieľali držitelia dlhopisov s celkovým objemom 199 mld. eur, pričom cieľ bol stanovený na 205 miliárd eur. Prostredníctvom swapu sa Grékom podarilo „striasť“ dlh vo výške 107 miliárd eur.

Agentúra zároveň varuje, že nestabilná politická a ekonomická situácia v krajine môže vážne sťažiť boj s vysokým verejným dlhom.

Pozrite sa na Chronológiu dlhovej krízy v roku 2011!

 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre