Coca-cola stále v kurze

0

Najväčší svetový výrobca nealkoholických nápojov predal  viacej svojich produktov v oblastiach rozvinutých trhov s ekonomickými problémami.

Spoločnosť, ktorá podniká vo viac ako 200 krajinách vo svete, dosiahla nárast objemu o 3 % v Nemecku a Japonsku, 6 % v Španielsku a 1 % v USA. Zdá sa, že je to dobrým signálom, keď spotrebitelia začali opäť otvárať svoje peňaženky po ekonomickej neistote, ktorá značne obmedzovala dopyt. “Aj napriek dlhšiemu obdobiu boja s vysokou nezamestnanosťou, je nám potešením, že je badať prvé známky pomaly zlepšujúceho sa makroekonomického prostredia“, uviedol  generálny riaditeľ spoločnosti Muhtar Kent na trhové prostredie v USA. V rovnakom čase však môže dôjsť k oslabeniu výkonov v Číne, ak dôjde k spomaleniu hospodárskeho rastu. “V priebehu prvého štvrťroka v roku 2012, očakávame, že naše podnikanie v Číne nemusí byť imúnne voči „ochladzovaniu“ ekonomiky, a preto môžeme očakávať iba mierne zvýšenie objemu produkcie v tejto najľudnatejšej krajine sveta,” povedal Kent. Dodal, tiež že výsledky v Brazílii by mali zostať stabilné, ako dôjde k oživeniu hospodárstva v tejto krajine. Rozvíjajúce sa trhy sú stále to, čo poháňa Coca-Colu napred.

 Čísla nepustia

Akcie Coca-coly vzrástli o 1.45 $ – o 2 % na 73.89 $ za ranného obchodovania na New York Stock Exchange.Čistý zisk Coca-Cola v prvom štvrťroku bol 2.05 miliardy $ v porovnaní s 1.90 miliardy $ v minulom roku. Tržby vzrástli o 6 % na 11.14 miliárd $, k čomu napomohlo zvýšenie celkového objemu o 5  % a 3 % zvýšenie cien predaných výrobkov. Analytici očakávajú priemerný zisk  87 centov na akciu z tržieb 10. 82 miliárd $.

 

Zdieľať