Odveký súboj diamantov proti zlatu, zlato vyhráva

0

Predpovede pre rok 2012 sú v oboch prípadoch kladné, hovoríme však o veľmi rozdielnych typoch majetkovej podstaty. Zlato v súčasnosti ponúka oveľa širšie možnosti a prostriedky využitia pre ľudí ako diamant. Za hlavný problém pri investovaní do diamantov sa považuje ťažkosť pri získavaní cenového obrazu tejto aktívnej triedy.

Podľa Saula Singera z Fusion Alternatives (spoločnosť zaoberajúca sa diamant obchodovaním s diamantmi, konzultáciami a poradnou investičnou činnosťou špecializujúcou sa na certifikované triedy leštených diamantov – pozn. redakcie IN) za posledné desaťročia ceny diamantov vysoko korelujú práve s cenou zlata.

Unca zlata je predsa len stále uncou zlata a jej bežná cena sa neustále spája s hodnotou na trhoch. Podľa analytikov z Bloomberg-u získa zlato v roku 2012 až 19 %. Cena zlata za posledných 18 mesiacov bola silno ovplyvnená svetovými makroekonomickými udalosťami. Po zlate bažia vari všetci, zo svetových krajín vlastnia najviac práve tieto krajiny. Tie ovplyvňujú i cenu diamantov, no vo väčšej miere má vplyv na ich cenu dopyt a ponuka hlavných investorov do diamantov.

Diamanty majú však iné finančné vyhliadky, ktorú sú závislé od zhromažďovania investorov diamantov, resp. od tzv. ohniska investorov. Diamanty môžeme rozdeľovať na hrubé-neobrúsené, investičné a špeciálne-vzácne diamanty. Toto rozdelenie je však dosť zjednodušené. Správa spoločnosti Bain and Company uvádza ročný rastový trend 3 % pre neobrúsené diamanty.

Najväčší záujem o diamanty preukazujú ázijské krajiny Čína a India, ktorá sú hlavným motorom pre vývoj cien diamantov. Väčšina týchto diamantov je sústredená v luxusných tovaroch a šperkoch. Na špičke krajín investujúcich do diamantov sa usiluje zostať i USA.

V súčasnosti sme svedkami situácie, kedy s dopytom po diamantoch rastie i produkcia diamantov a tak tomu má byť i v budúcnosti.

Podľa informácií diamondinvestingnews.com

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať