India sa bojí dlhovej krízy. Vyzýva k riešeniam

Guvernér indickej centrálnej banky, Duvvuri Subbarao (na snímke) žiada krajiny Eurozóny o väčšie odhodlanie v boji proti dlhovej kríze.

„Problémy sú známe, riešenia sú neznáme“, povedal Subbarao v interview  pre Financial Times Deutschland. Čas nám beží veľmi rýchlo a tým ubúda aj viacero možných riešení, dodáva guvernér.

Duvvuri Subbarao rečnil na washingtonskej výročnej konferencií Medzinárodného menového fondu (MMF) a stretnutí 20 najdôležitejších priemyselných a rýchlo sa rozvíjajúcich krajín, tzv. G20, kde patrí aj India.

Najmä skupina  piatich silných rozvíjajúcich sa ekonomík (BRICS – Brazília, Rusko, India, Čína a Juhoafrická republika) má čoraz väčší strach, že ich hospodárstvo pod ťarchou dlhovej krízy utrpí. “Strach z rozšírenia dlhovej krízy je veľmi veľký“, tvrdí Subbarao. Ministri financií a centrálni bankári krajín BRICS  po stretnutí vo Washingtone apelovali k štátom Eurozóny, aby ku kríze pristupovali ofenzívne. Taktiež ponúkli finančnú pomoc cez MMF a iné finančné inštitúcie. „Trhy musia veriť, že plánované riešenia sú úplné a trvalé“. Môžu vzniknúť obavy, že ani prijatá pomoc 440 mld. EUR nemusí krízu zastaviť, tvrdí guvernér indickej centrálnej banky.

Subbarao tiež zdôraznil, že jeho krajina trpí zvýšenými cenami komodít a poklesom vývozu, čo je dôsledkom krízy v Eurozóne a v USA. „Na ceny komodít vplýva relatívne expanzívna politika priemyselných krajín, ktorú teraz uplatňujú“.

Podľa informácií ftd.de 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock