Trichetove slová povzbudili euro

Eurodolár odštartoval tento týždeň veľmi pozitívne. Denné maximum pre tento devízový pár “namerali” na úrovni 1,3683 USD, čo je najviac od novembra 2010.

Trhy hovoria: Za zhodnotením stojí prezident Európskej centrálnej banky (ECB), Jean Claude Trichet. Ten signalizoval, že ani zlá situácia v Grécku, Portugalsku a či iných štátoch s krízovým rozpočtom, nezabráni možnému zvýšenie hlavných úrokových sadzieb. Prezident ECB ďalej vo svojom prehlásení vyzval členov Eurozóny k intenzívnejšiemu „uťahovaniu opaskov“

Zvýšenie úrokových sadzieb a devízové páry

Zvýšenie úrokových sadzieb vníma devízový trh veľmi pozitívne, nakoľko nie sú peniaze požičiavané lacno. To znamená zvyšovanie ich hodnoty. Vyššie úrokové sadzby vedú k stabilizovaniu cien a celkovo k finančnej a menovej rovnováhe  v čase hospodárskeho rastu. Vyššie úroky, znamenajú aj vyššie výnosy v prípade obetovania súčasnej spotreby. To privádza zahraničných investorov k umiestneniu kapitálu do ekonomiky s vyššími sadzbami

Deposit facility – úroková sadzba pre   jednodňové sterelizačné obchody

Fixed rates tenders úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie

Marginal lending facility úroková sadzba prejednodňové stabilizačné obchody

Zdroj: ecb.int

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať