Záchrana Írska je dobrá aj pre USA

0

Od vtedy ako sa začalo Írsko otvorene spomínať ako druhá krajina Európskej únie, ktorá bude reálne potrebovať pomoc od ostatných ubehla len krátka doba a pomoc vo forme využitia Eurovalu je na svete.

Pár dní sa to najmä predstavitelia Írska ale aj menového fondu snažili zakývať vyhláseniami, že Írsko má v súčasnosti dostatočné zdroje minimálne do polovice roku 2011 a rokovania o potrebe jeho záchrany sú tak v súčasnosti neaktuálne. No dodatočne sa predsa len potvrdilo, že prvotné informácie o začiatkoch neformálnych rokovaní, ktoré prenikli na verejnosť boli pravdivé.

Dnes je už zrejmé, že na záchrane Írska sa budeme podieľať aj my všetci a to formou záruk za prípadnú neschopnosť splácať svoj záväzok zo strany Írska. Celková suma, ktorú tak Írsko dostane by mala byť známa po ukončení rokovaní a to pravdepodobne do konca mesiaca.

Došlo tak k tomu, čomu sa chceli krajiny pri vytváraní Eurovalu vyhnúť a to je jeho reálne využitie. Predpoklad bol taký, že už len jeho samotná existencia upokojí trhy natoľko, že „druhé Grécko“ sa opakovať nebude. To sa však nestalo a Írsko aj napriek tomu, že jeho situácia nie je ani zďaleka taká istá ako bola tá Grécka pomoc využije. Vytvoril sa tým však aj precedens, podľa ktorého sa hrozba, že zachraňovať sa bude nakoniec viacero krajín ako napríklad Španielsko, či Portugalsko stala opäť o niečo reálnejšia.

Samotné Írsko však od začiatku určite nebolo to, ktoré by sa o pomoc usilovalo za každú cenu. Dalo by sa dokonca povedať, že to chvíľami vyzeralo akoby bolo k využitiu pomoci pritlačené. Na jednej strane to možno brať aj ako pomoc euru a samotnej sile Eurozóny. Už pri problémoch Grécka sa snažila ukázať, že problémy jednej krajiny sa týkajú všetkých a preto by sa všetci mali podieľať na pomoci. Ako je známe, tak úplne všetci to nakoniec neboli. Slovensko ako jediná krajina tak na tejto pomoci neparticipovala za čo si od mnohých predstaviteľov EÚ vyslúžilo kritiku. Pomoc Írsku by tak mala byť opravný pokus kde sa na záchrane jednej krajiny Eurozóny budú podieľať naozaj všetci nakoľko sa k tomu zaviazali už pri vytváraní Eurovalu.

No je tu aj druhá strana, pri ktorej nejde ani tak o pomoc Eurozóne ale o pomoc pre banky. Írsky problém je totiž hlavne problémom tamojšieho bankového systému. A práve najväčšími veriteľmi Írskej ekonomiky sú Nemecko, Anglicko a Francúzko. Preto nejde len o záchranu Írska, ale aj pomoc bankám týchto krajín. Práve naliehanie z týchto štátov na využitie pomoci Eurovalu v Írsku je preto pochopiteľné.

1
2
investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať