IN: Aké plány má FED s dolárom?

Výmenný kurz dolára sa za posledné obdobie prepadáva stále nižšie a nižšie. Od kedy nastúpil pred dvomi mesiacmi na vlnu poklesu, spadol jeho kurz oproti euru až o 10%. A zdá sa že nič nenasvedčuje, že by malo prísť k obratu. Avšak nie je to ešte tak dávno čo bol vývoj presne opačný. Celú prvú polovicu roka kurz dolára oproti euru posilňoval. Potom síce došlo po silnom raste ku korekcii až na úroveň 1,321, no väčšina ekonómov vtedy predpovedala, že je to len dočasné a ďalej budeme opäť svedkami postupného posilňovania USD. Prognózy na kurz EUR/USD ku koncu roka sa pohybovali až na úrovni  okolo parity.

Začalo sa však diať niečo úplne iné. Vo vývoji USD nastal obrat a kurz EUR/USD sa dostal až na terajšiu úroveň tesne okolo hranice 1,4 USD/EUR. Bol to obrat, ktorý málokto predpokladal. Nemusíme byť dobrý vo veštení,  aby sme prišli na to, že to nebola náhoda za ktorou nič nestálo. To čo v najväčšej miere stojí za týmto možno nečakaným vývojom je jednoznačne vyhlásenie predstaviteľov FEDu o možnosti ďalšieho kola kvantitatívneho uvoľňovania. Jednoducho povedané „tlačenie“ množstva nových peňazí a tým podpora ekonomiky USA pri jej zotavovaní s krízy.

Prvé kolo kvantitatívneho uvoľňovania (quantitative easing – QE) bolo už počas vrcholenia krízy, kedy FED nalial do ekonomiky veľké množstvo peňazí. V súčasnosti sa však vývoj US ekonomiky opäť dostáva do bodu s ktorým jej predstavitelia nemôžu byť spokojný. Neklesajúci počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti, negatívny vývoj na trhu s bývaním, len veľmi mierny rast HDP, zvyšujúce sa saldo zahraničného obchodu a v neposlednom rade aj veľmi nízka miera inflácie s hrozbou, že sa vývoj prehupne do deflácie, čo by v tejto situácii mohlo spôsobiť pre pomaly sa obnovujúcu ekonomiku USA veľké problémy.

FED sa tak rozhodol, že bude asi najvyšší čas s tým začať niečo robiť. Stačili prvé vyhlásenia, že možnosť druhého QE a tým teda aj znehodnocovania USD je reálna a kurz USD začal klesať. K týmto prvým vyhláseniam boli neskôr pridané aj ďalšie, ktoré možnosť ďalšieho nalievania likvidity na trhy takisto podporovali. Aj keď definitívne v súčasnosti rozhodnuté nie je a nie je známy ani objem nových peňazí  ktoré by boli na trh napumpované, tak pravdepodobnosť že sa tak uskutoční je veľmi vysoká. Nové zverejnené dáta z US ekonomiky totiž naznačujú že s obnovou ekonomiky to vôbec nevyzerá ružovo a pomoc FEDu je tak stále pravdepodobnejšia.

Za snahou federálneho rezervného systému však môžeme hľadať aj niečo iné ako len plán na nalievanie likvidity. Môže ísť aj o snahu stlačiť kurz svojej meny nízko, aby sa tak podporil vývoz z USA. USA a ich obchodná bilancia je totiž dlhodobo v deficite. Ak si ešte spomenieme na vyhlásenia spoza Atlantiku pred niečo viac ako rokom, tak práve vyrovnávanie obchodnej bilancie bol jeden z cieľov ktoré si Federálny rezervný systém stanovil. Prezident FEDu Bernanke vtedy naznačil projekt „obnovy US ekonomiky“, založený na zrušení dovoznej orientácie US ekonomiky a snaha o prerod na proexportnú orientáciu slovami „zabudnite, že US spotreba bude ťahať globálnu ekonomiku“. V tomto zaznela podpora aj zo strany prezidenta USA Obamu, ktorý povedal:  „my potrebujeme zvýšiť súkromné úspory a svet spotrebu“.

To sa im však zdá sa nedarí tak ako by si to možno predstavovali a tak práve zníženie hodnoty dolára môže sčasti pomôcť v plnení tohto cieľa a za súčasnej pozície samozrejme s tým spojenému aj obnoveniu rastu ekonomiky.

Keď sa pozrieme na politiku zahranično-obchodnej bilancie a najvýraznejšie témy súčasného obdobia nedá sa nespomenúť a nevšimnúť si pozíciu Číny a jej naviazanosti na USA a opačne. Čína totiž predstavuje obrovský trh s veľkým potenciálom na rast obchodu. Tu však narážame na problém, ktorý pre USA ako aj pre mnohé ďalšie krajiny predstavuje kurz čínskeho juanu. USA totiž obviňujú Čínu z umelého držania hodnoty svojej meny na nízkych úrovniach a tým podpory domácich producentov na úkor dovozu a zároveň podpory vývozu z Číny do ďalších krajín, kde samozrejme najväčší podiel má práve vývoz do USA.

USA sa snažia tlačiť na Čínu všetkými možnými spôsobmi, keď predkladajú túto tému na medzinárodných fórach, ale už aj tým, že prijali zákon, ktorý dovolí zavedenie reštriktívnych opatrení na výrobky z krajín manipulujúcich menový kurz.

Čína však zatiaľ odoláva a naďalej pripúšťa len postupné zhodnocovanie svojej meny v dlhšom časovom období. USA sú si však na druhej strane vedomé, že práce Čína je pre nich životne dôležitá a že práve ona je najväčším držiteľom ich štátnych dlhopisov a nemôžu si tak dovoliť robiť výrazné opatrenia bez rizika, že by sa im to mohlo vypomstiť. Aj z tohto pohľadu tak príde oslabovanie dolára ako logický variant zo strany USA ako situáciu riešiť.

Nech už je situácia akákoľvek a oslabovanie dolára budeme vidieť či ako cieľ alebo len ako vedľajší efekt toho čo sa deje, je pravdepodobné že ak sa nič neočakávané nestane, tak k zmene vďaka vidine ďalšieho kvantitatívneho uvoľňovania najbližšiu dobu nedôjde. Nie je však vylúčené, že budeme svedkami aspoň miernej korekcie po silnom raste za uplynulé obdobie.

Martin Kiaba

martin.kiaba@investicne.sk

© Investičné Noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock