Ako zarobiť na šetrení štátov?

Pribúdajúce  štátne dlhy, strašlivé deficity. Vlády musia šetriť, a to vo veľkom. Či sa im podarí znížiť horibilné dlhy je otázne. Ďalšie štartovanie ekonomík cez fiškálnu politiku môže viesť k bankrotu. Čoraz intenzívnejšie sa črtá  možnosť inflácie, ktorej výskyt je viac než pravdepodobný.  K splateniu dlhu je však naďalej potrebná pomoc „šetrnej ruky“. V núdzovom stave hľadajú subjekty varianty,  ako utiahnuť opasok a pritom nestratiť svoju pozíciu. Nielen štátny subjekt ale i spoločnosti kypia dlhmi pre znížené tržby. Ako zarobiť na ich krokoch šetrenia? Čo to znamená pre investície a do akých pozícii bude vhodné v jadre tvrdého šetrenia vstúpiť?

Tzv. efektívne možnosti  uťahovania opaskov povedú ku kúpe produktívnej technológie či produktov s výhodným pomerom CENA/KVALITA. Taktiež môže nastať „výpredaj“ značkových vecí. Práve to bude krok číslo jedna!

 

Menej ľudí,  vyššia produktivita. Technológia a vzdelanie.

Mzdové náklady  predstavujú vo verejnej správe významnú časť vládnych výdajov. Len na Slovensku činia náklady na mzdy vo verejnom sektore okolo 2 mld. eur. Vláda  niekoľko percentným znížením platov ušetrí až stovky miliónov eur. Avizované pre-zamestnané colnice tak môže nahradiť napr. produktívna technológia. Zabezpečenie škôl, či verejných budov čaká už len krok k ich technologickému zefektívneniu. Rozumná investícia do kvalitnej technologickej základne tak šetrí budúcnosť, ktorej hrozí prekypujúci dlh.

Vyššie nároky na produktivitu práce sú a stále budú. Súčasný pracovný trh je preplnený a finančné prostriedky vzácne. Požadované vyššie nároky vyriešia študijné kurzy, pobyty, čiže cenné vzdelanie.

Viac novoty, no menej platenej!

Viac novoty, no menej platenej! Obdobie drahých produktov vo vládnych kruhoch skončilo a je potrebné sa obzrieť po výhodnom pomere Cena/kvalita.

Príkladom môže byť francúzsky parlament, ktorý už v roku 2007 prešiel na neplatenú softvérovú verziu tzv. open source, pre viac ako 1000 počítačových zariadení. Kedy nastane tento krok v globálnom ponímaní a zároveň aj u nás? Dostanú šancu rovnako kvalitné no lacnejšie softvérové technológie? Podľa nedávneho prieskumu v oblasti IT plánuje vyše 2/3 oslovených spoločností investovať do spomínaného open-source.


Zdroj: finance.yahoo.com

Priložený graf zobrazuje kurzy akcií jednej z technologických firiem, zameranej aj na výrobu tzv. open – source. Ako z grafu vidieť, terajšie hodnoty sú v útlme. Čaká ich ešte rast?

Ďalší graf opäť zobrazuje vývoj akcií spoločnosti pre tento druh softvéru, ktorých hodnota ako vidieť v posledných rokoch,  aj napriek kríze výrazne rastie.

Zdroj: finance.yahoo.com

 

Tendre podľa ceny a nie mena! (Sila drahého mena môže opadnúť)

 

Neprehľadné štátne tendre stále existujú a podľa „tradície“ by stále mali. Po odsunutí vedľajších faktorov vyhráva meno s nápisom „kvalitný a drahý“. Zmeniť to dokáže len pribúdajúci dlh a strach o „vlastné peniaze“ I krehká finančná situácia v spoločnostiach tlačí riaditeľov ponechať „drahé dohody“ a obzrieť sa po nových výhodnejších  partneroch. Sila drahého mena tak môže opadnúť! Na výslnie sa tak  môžu prostredníctvom hromadných štátnych zákaziek dostať spoločnosti, ktorých meno bije na poplach.

Pestovať vlastné !?

Ak chce niekto ušetriť, nebude neprestajne nakupovať v obchode ale pristane na vlastnú výrobu. Tak to robia najmä domácnosti,  ktoré sa v prípade finančnej núdze snažia ušetriť ako sa dá. Pestujú vlastné!

Môže to platiť aj pre verejné subjekty? Veď dnes si už vlády na každú prácu najímajú súkromné spoločnosti, nech je to napr. odvoz odpadu v mestách. Polemizovať o výhodnosti či nevýhodnosti tohto kroku by sa dalo až až. Rozhodnutie je na správe a ak  by vlády pristali na  „vlastné pestovanie“ v niektorých oboroch, môže to mať za následok stratu miliónových tržieb pre súkromný sektor. A samozrejme prepad akcií.

Komentáre