10 kľúčových princípov slávneho investora Carla Icahna

Carl Icahn
Carl Icahn (Foto: Investor Talk)

Ako byť úspešným v investovaní? To je otázka, ktorú si kladú mnohí začínajúci investori. Jednou z možností je učiť sa od známych a skúsených svetových investorov, ktorí vlastným úsilím dosiahli nemalé úspechy. A práve o jednom z nich budeme hovoriť v tomto článku. Nižšie nájdete investičné princípy amerického velikána vo svete investovania, Carla Icahna, ktoré na základe jeho rôznych vyjadrení zosumarizoval server The Economic Times.

1. Kľúčové atribúty

Investovanie podľa Icahna závisí od niekoľkých kľúčových atribútov: trpezlivosť, inteligencia, odhodlanie a schopnosť nastoliť stratégie, ktoré budú prispôsobené poklesom a nárastom cien aktív.

2. Investičná stratégia

Icahn sa pri investovaní zameriava na dlhodobú stratégiu založenú na trpezlivosti. Vyhľadáva prevažne podhodnotené akcie spoločností, čo znamená, že vnútorná hodnota akcie je vyššia, než jej trhová cena.

3. Porozumejte podnikaniu, ktoré za akciou stojí

Pri výbere akcií by mal investor myslieť na to, že si kupuje časť firmy, nie len kus cenného papiera. Je dôležité rozumieť podstate a budúcnosti spoločnosti, do ktorej chce investor investovať.

4. Sila cenovej politiky spoločnosti

Icahn zdôrazňuje, že je dôležité rozumieť trhovej sile spoločnosti, pretože jej vplyv na ceny ovplyvňuje produktivitu podniku a tým aj cenu akcií. Ako investor preto skúmajte, aká je sila cenovej politiky firmy.

5. Vyhýbajte sa dvom základným chybám

Impulzívne chovanie a nerozhodnosť. Prvá chyba spočíva v unáhlených rozhodnutiach bez dôkladnej úvahy, zatiaľ čo tá druhá je charakterizovaná nečinnosťou a váhaním pri rozhodnutiach.

investor

6. Vyvarujte sa davovej psychóze

Icahn vyzdvihuje nutnosť obrnenia sa voči nátlaku davu a názorom más. Odporúča nenasledovať slepo najnovšie trendy, nakoľko nie vždy reprezentujú relevantné a rozumné investičné príležitosti. Prílišné spoliehanie sa na takéto názory môže viesť k zbytočným a signifikantným stratám pre investora.

7. Buďte sebavedomí

Investori by mali byť dostatočne presvedčení ohľadom vykonaného rozhodnutia, pokiaľ je realizovaná dostatočná analýza daného aktíva. Podľa Icahna je práve silné presvedčenie nástrojom, ktorý môže viesť k úspechu.

8. Investujte dlhodobo a aktívne

Icahn zdôrazňuje dôležitosť rovnováhy medzi aktívnym obchodovaním a dlhodobým investovaním. Nevyzdvihuje len dlhodobé investície, ale aj krátkodobé investovanie, pokiaľ je uskutočnené rozumne a s dostatočnou analýzou. V takom prípade je nutné prijať isté riziko, s cieľom realizovať profit s krátkodobej pozície.

9. Flexibilne reagujte na situácie

Dodržiavanie nastolenej stratégie je z hľadiska konceptu dôležité, situácie na trhu sa však môžu rýchlo meniť a často je výhodné na tieto zmeny pružne zareagovať. Icahn odporúča byť pripravený na prípadné zmeny plánu, v reakcii na zmeny podmienok. Trhová dynamika často vytvorí nečakané a výhodné príležitosti.

10. Užívajte si investovanie

Poslednou radou Icahna je nájsť si naozajstnú vášeň pre investovanie a užívať si investičnú cestu.

Zhrnutie

Podľa rád a odporúčaní skúseného amerického podnikateľa Carla Icahna je dôležité byť v prvom rade trpezlivý a rozhodný. Investovanie a investičné stratégie by mali byť zamerané dlhodobo, pričom je výhodné vyhľadávať aktíva, ktoré sú trhom podhodnotené. Netreba podceňovať informácie o podniku, do ktorého investujete, nakoľko vykazujú jeho smerovanie a potenciál do budúcna. Aktívne investovanie môže byť veľmi výhodné, pokiaľ dokážete vhodne a rozumne zareagovať na krátkodobé zmeny spôsobené trhovou dynamikou.

Čo je však najdôležitejšie – vykonávajte dôkladné samoštúdium z overených zdrojov, učte sa od skúsených profesionálov, vyhýbajte sa nátlaku davu a v neposlednom rade si nájdite v investovaní záľubu, ktorá vás bude neustále motivovať.

Zdroj: economictimes.indiatimes.com

Redaktor portálu investicne.sk
Zdieľať
rm stock Komentáre