Ako zistiť, či je akcia podhodnotená?

Cenu akcie určuje trh a to vplyvom ponuky a dopytu. Ak je dopyt po akciách vyšší ako ponuka, cena akcí rastie. Naopak, ak by bolo viac ľudí, ktorí chcú akcie predať, cena by klesla. Cena akcie odráža to, akú hodnotu má podľa investorov spoločnosť – na základe súčasnej hodnoty spoločnosti, ako aj jej očakávaného budúceho rastu.

Čo sú nadhodnotené a podhodnotené akcie?

Nadhodnotené akcie sú akcie, ktorých trhová cena je vyššia v porovnaní s ich vnútornou hodnotou. Podhodnotené akcie sú akcie, ktorých trhová hodnota je nižšia ako ich vnútorná hodnota. Podhodnotenie môže byť spôsobené viacerými faktormi, od sektorových, sociálno-ekonomických alebo celkového poklesu trhu.

Proces investovania do podhodnotených akcií je známy ako hodnotové investovanie. Jeho priekopníkom bol Benjamin Graham a neskôr ho nasledoval jeho študent a chránenec Warren Buffett.

Čo znamená, že akcia je podhodnotená?

Akcie predstavujú čiastočné vlastnícke podiely v reálnych podnikoch, ktoré by mali vytvárať zisky a peňažné toky pre svojich akcionárov. Pozri viac tu: Čo sú akcie

Vnútorná hodnota spoločnosti alebo hodnota podniku je založená na výške peňažných tokov, ktoré spoločnosť vygeneruje pre akcionárov počas svojej životnosti, diskontovaných späť do súčasnosti pri vhodnej úrokovej miere.

Aby bola akcia podhodnotená, mala by sa obchodovať pod úrovňou konzervatívneho výpočtu jej vnútornej hodnoty. Aj spoločnosti, ktoré rastú, môžu byť stále podhodnotené a aj akcie spoločností, ktoré sa zdajú byť podhodnotené, môžu v skutočnosti ďalej klesať.

analýza akciového trhu

Kedy je akcia podhodnotená?

Signál, že môže ísť o podhodnotenú akciu, dostávame vtedy, ak:

Pomery ocenenia sú nízke

Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako posúdiť, či je akcia podhodnotená, je porovnať jej pomery ocenenia so zvyškom odvetvia alebo s celým trhom. Ak sú tieto pomery nižšie ako priemer odvetvia alebo širokého trhového indexu (napríklad akciový index S&P 500), pravdepodobne máte v rukách výhodnú ponuku. Žiadny finančný ukazovateľ však nie je dokonalý a investori by sa preto vždy mali snažiť pochopiť „prečo“ a čo stojí za nesúladom medzi spôsobom oceňovania jednej spoločnosti v porovnaní s ostatnými.

V praxi sa najčastejšie sledujú nasledovné oceňovacie ukazovatele:

  • Pomer P/E – tento ukazovateľ porovnáva cenu akcií spoločnosti s jej ziskom na akciu a pomáha merať, akú silu zisku investori získavajú v pomere k cene, ktorú za akcie platia. Vo všeobecnosti platí, že je lepšie platiť nízky násobok zisku ako vysoký, ale existujú aj určité výnimky. Aj tento ukazovateľ má však svoje hranice a nefunguje správne v prípade spoločností, ktoré vykazujú straty alebo majú extrémne nízke hodnoty zisku. V posledných rokoch sa akciám spoločnosti Amazon mimoriadne darilo aj napriek tomu, že majú veľmi vysoký pomer P/E.
  • PEG – niektorí investori zahŕňajú prognózy rastu pomocou pomeru ceny k rastu zisku, ide o pomer PEG. Pomer PEG vyšší ako 2 sa zvyčajne považuje za vysoký, zatiaľ čo pomer nižší ako 1 môže znamenať dobrú ponuku.
  • EV/EBIT – tento pomer je veľmi podobný pomeru P/E, ale pri jeho výpočte sa používa viac ako len cena a zisk na akciu. EV zohľadňuje dlh, ktorý môže spoločnosť použiť na financovanie, a EBIT vyjadruje zisk pred úrokmi a zdanením. Použitím ukazovateľa EBIT pre zisk môžete ľahšie porovnať skutočný prevádzkový zisk podniku s inými spoločnosťami, ktoré môžu mať odlišné daňové sadzby alebo úroveň dlhu.
  • Pomer ceny k tržbám – tento ukazovateľ sa vypočíta vydelením trhovej kapitalizácie spoločnosti jej tržbami za predchádzajúcich 12 mesiacov. Tento ukazovateľ môže byť užitočný pre spoločnosti, ktoré majú nízke alebo záporné príjmy v dôsledku jednorazových faktorov alebo sú v počiatočnej fáze svojho podnikania a investujú do neho vo veľkom rozsahu. Pomocou tohto ukazovateľa môžete získať predstavu o ocenení aj napriek tomu, že spoločnosti vykazujú straty.

Akcie nakupujú vnútropodnikoví investori spoločnosti

Ďalším spôsobom, ako odhaliť, či je akcia podhodnotená, je zistiť, či akcie nakupujú vnútropodnikoví investori. Vedúci pracovníci spoločnosti zvyčajne poznajú podnik lepšie ako ktokoľvek iný, preto by ste mali byť v strehu práve vtedy, keď nakupujú akcie. Tieto transakcie sa vykazujú v hláseniach Komisii pre cenné papiere a burzy a možno ich nájsť prostredníctvom webovej stránky agentúry.

Netreba však zabúdať aj na to, že vedúci pracovníci často dostávajú akcie ako súčasť svojej odmeny. Teda nepoužívajú vlastné peniaze na nákup akcií na voľnom trhu. Keď vedúci pracovník vynaloží vlastné peniaze na nákup akcií, môžete si byť celkom istí, že je to preto, lebo si myslí, že je to dobrá investícia.

Investovanie do akcií
Investovanie do akcií

Cena akcií výrazne klesla

Ak si nie ste istí, kde začať hľadať akcie, ktoré by mohli byť podhodnotené, akcie, ktoré už výrazne klesli z nedávnych maxím – o 20 % alebo viac – nemusia byť najhorším začiatkom. Je to ako nakupovanie vo výpredajovej sekcii vášho obľúbeného obchodu – môžu sa tam vyskytnúť nejaké nepodarky a položky, ktoré sú vo výpredaji z nejakého dôvodu, ale môžete nájsť aj skutočné skvosty.

Viaceré webové stránky zverejňujú zoznamy akcií, ktoré dosiahli nové 52-týždňové minimá. Odtiaľ môžete zistiť, ktorým spoločnostiam sa darí, ako vyzerajú ich pomery ocenenia a či si akcie vyberajú aj insideri. Na druhej strane ale myslite na to, že ani po výraznom poklese nemusí cena akcie rásť a po 20 %-nom prepade môže prísť ďalší, ešte výraznejší pokles.

Akcie nakupujú úspešní investori

Ak úspešní investori určité akcie nakupujú, môže ísť o ďalší náznak podhodnotenej akcie. Profesionálni investori, ktorí spravujú určitý objem peňazí, musia každý štvrťrok zverejniť svoje podiely v špecifických hláseniach. Tam sa uvádza väčšina pozícií, ktoré títo investori držali ku koncu posledného štvrťroka. Podania sa zvyčajne podávajú do 45 dní od konca štvrťroka. Údaje síce nezískate v reálnom čase, no v prípade dlhodobých investorov sa držba pozícií zo štvrťroka na štvrťrok príliš nemení.

investor Warren Buffett
investor Warren Buffett (Foto: Flickr)

Investovanie do podhodnotených akcií

Identifikácia podhodnotených akcií nie je jednoduchá a zahŕňa presnejšie predpovede budúcnosti ako trh. Ak sa však rozhodnete vydať na lov výhodných akcií, zamerajte sa na pomery ocenenia spoločnosti, na to, čo robia vnútropodnikoví investori a či si akcie vyberajú solventní investori. Ideálne je pozrieť si zoznam 52-týždňových miním. Podhodnotené akcie dokážu priniesť vysoké výnosy, ak investori dokážu správne spočítať a analyzovať rôzne premenné, ktoré s takýmito akciami súvisia. Analýza spoločností a ich akcií si však vyžaduje značné technické znalosti.

Investori by mali na začiatku investovať do menej rizikových finančných nástrojov. Investori, ktorí hľadajú krátkodobé zisky, musia myslieť na to, že podhodnotené akcie potrebujú istý čas, aby ukázali svoju skutočnú hodnotu. Ak však patríte k trpezlivým investorom, ktorí si robia dôkladný prieskum a veria vo fundamentálnu správnosť podniku, potom by investovanie do podhodnotených akcií mohlo byť pre vás prínosom.

Použité zdroje:
https://www.bankrate.com/investing/how-to-tell-stock-is-undervalued/
https://groww.in/p/undervalued-stocks 

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre