Richard Driehaus: investor, ktorý nakupoval vysoko a predával vyššie

investor Richard Driehaus
Richard Driehaus (Foto/driehaus.com)

Investor Richard Driehaus je v niektorých kruhoch považovaný za otca tzv. momentového investovania. Ide o investičnú stratégiu založenú na koncepcii „nakupuj vysoko a predávaj vyššie“. Inak povedané, pokiaľ akcia rastie tempom 3 % denne, tak má silnejšie momentum ako akcia s tempom rastu 1 %. Momentoví investori nakupujú akcie, ktorých cena rýchlo rastie a to s vierou, že rastúca cena pritiahne ďalších investorov, ktorí cenu vyženú ešte viac nahor.

Driehaus hovoril, že výrazné prekvapenia v podobe dosiahnutých ziskov alebo prudké revízie ziskov smerom nahor podporujú rast cien akcií. „Radšej budem investovať do akcie, ktorej cena rastie, a podstúpim riziko, že môže začať klesať, ako investovať do akcie, ktorá už klesá, a snažiť sa odhadnúť, kedy sa otočí,“ hovorieval tento úspešný investor.

Driehaus sa pri výbere potenciálne výkonných spoločností zameriaval najmä na silnú mieru rastu zisku a pôsobivé prognózy zisku. Svoju stratégiu vytvoril s cieľom zabezpečiť lepšie výnosy v dlhodobom horizonte.

Od roznášania novín až po vlastný fond

Richard Driehaus sa narodil a vyrastal v Chicagu. Ako chlapec roznášal noviny a za zarobené peniaze si už ako 13-ročný kúpil prvé akcie. Navštevoval strednú školu Sv. Ignáca, no ako sám hovoril, „za svoj úspech vďačí skôr tomu, čo ho naučili mníšky u svätej Margaréty.“ Školské sestry z Notre Dame ho učili, že „za svoje činy si je zodpovedný sám.“

Na univerzite DePaul vyštudoval odbor obchod a po štúdiu sa zamestnal ako analytik v maklérskej spoločnosti. Prvú príležitosť spravovať cudzí kapitál dostal v roku 1970. Jeho nadriadení rýchlo zistili, že má talent a dávali mu k dispozícii čoraz viac finančných prostriedkov. Nakoniec sa rozhodol začať pracovať na vlastnú päsť a v roku 1980 založil svoj investičný fond. Počas nasledujúcich 12 rokov dosahoval priemerný ročný výnos 30 %, čo je takmer dvojnásobok toho, čo dosahoval akciový index S&P 500.

Richardov spôsob investovania najviac ovplyvnil článok Johna Herolda o “najrýchlejšie rastúcich amerických spoločnostiach”. Autor v ňom opisoval akcie, ktoré odporúčal pred desiatimi rokmi a ktorých hodnota vzrástla 10-násobne. Tempo rastu zisku a príjmov bolo neuveriteľné. Odvtedy začal Richard vyhľadávať spoločnosti, ktoré rástli mimoriadne rýchlym tempom. Driehaus vedel, že z dlhodobého hľadiska je to jediný spôsob, ako nájsť spoločnosť, ktorá prinesie veľkú mieru návratnosti.

Práve finančná výkonnosť určuje mieru rastu. Richard kupoval spoločnosti, ktorých zisky rástli najrýchlejšie. Nezaujímal ho pomer ceny k zisku. Driehaus sa orientoval na nákup akcií s nízkou kapitalizáciou. Vedel, že trh nie je nekonečne neefektívny a že čím je spoločnosť väčšia, tým viac sa jej analytici venujú vo svojich správach.

Cena akcie je málokedy totožná s hodnotou spoločnosti

Richard tvrdil, že cena akcie je zriedkakedy rovnaká ako hodnota spoločnosti. Dôvodom je chybný proces oceňovania. Ceny akcií sú silne ovplyvnené dynamikou trhu a emóciami investorov. Tieto emócie značne kolíšu od pesimizmu po optimizmus.

Mnohí investori tiež nakupujú akcie s úmyslom držať ich 1 až 5 rokov na základe informácií, ktoré sa v skutočnosti vzťahujú len na krátkodobý časový horizont. Aj keď informácie, na základe ktorých investujú, môžu byť cenné, pre daný investičný časový rámec ide často o nesprávne informácie.

Nakupuj vysoko a predávaj vyššie

Driehaus odporúčal nakupovať akcie, ktoré už majú za sebou výraznejšie cenové pohyby, dosahujú nové maximá a majú tiež pozitívnu relatívnu silu. Ide o akcie, po ktorých je vysoký dopyt zo strany ostatných investorov. Treba si ale uvedomiť riziko, keďže s týmto prístupom nakupujeme blízko maxím. Richard zastával názor, že je oveľa lepšie investovať do akcie, ktorej cena rastie a podstúpiť riziko, že môže začať klesať, ako investovať do akcie, ktorá už klesá, a snažiť sa odhadnúť, kedy sa otočí.

Ďalšou chybou, ktorú robia investori, je, že sa držia paradigmy: stačí kúpiť akcie dobrých spoločností a sedieť na nich; tak nemusíme akcie starostlivo sledovať každý deň. Richard však zastával názor kupovať dobré akcie dobrých spoločností a držať ich, kým nenastanú nepriaznivé zmeny. Treba pozorne sledovať denné udalosti, pretože to poskytne prvé náznaky dlhodobých zmien. Tak ako sa hodnota podniku nerovná cene akcie, ani veci nie sú nemenné a včerajšia dobrá spoločnosť nemusí byť dnešnou skvelou investíciou.

Väčšina investorov si tiež myslí, že každá akcia musí byť podrobená nejakému disciplinovanému, presnému a jednotnému hodnoteniu. Ale skutočný svet nie je taký presný. Richard bol presvedčený, že neexistuje žiadna univerzálna metóda oceňovania. Z krátkodobého hľadiska nie je oceňovanie kľúčovým faktorom. Cena akcií každej spoločnosti je jedinečná vzhľadom na miesto danej spoločnosti v trhovom prostredí a na jej vlastnú fázu podnikového vývoja.

Volatilita meria riziko iba v krátkodobom horizonte

Driehaus tvrdil, že často sa stretol s paradigmou: najlepším meradlom investičného rizika je štandardná odchýlka výnosu. Inými slovami – volatilita. Podľa neho volatilita meria riziko iba v krátkodobom horizonte, avšak investorom ide o dlhodobé ciele. Pre väčšinu investorov je hlavným dlhodobým rizikom nedostatočná výkonnosť portfólia v dôsledku nedostatočnej expozície voči vysoko výnosným, volatilnejším aktívam. Podľa Richardovho názoru investičné nástroje, ktoré poskytujú najmenšiu krátkodobú volatilitu, často stelesňujú najväčšie dlhodobé riziko.

Investujte svojím vlastným spôsobom

Azda tou najpodstatnejšou radou, ktorú Driehaus odovzdal budúcim generáciám investorov, je vytvoriť si vlastnú filozofiu hry. Podľa neho sa skutočné peniaze dajú zarobiť investovaním podľa vlastného presvedčenia. Ak budeme nakupovať a predávať tak, ako nám radia iní, v čase krachu aj tak nevydržíme tlak a všetko predáme. Len v prípade, že budeme konať v súlade so sebou samým, môžete dosiahnuť veľké veci. Investovanie nie je výnimkou.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre