Čo je to akciový split a ako funguje?

akciový trh
akciový trh

Štiepenie akcií, alebo inak povedané „stock split“ nastáva vtedy, keď spoločnosť vydá viac akcií svojim súčasným akcionárom bez toho, aby sa znížila hodnota ich podielov. Hoci sa počet akcií v obehu zvyšuje o určitý násobok, celková hodnota všetkých akcií v obehu napríklad v eurách zostáva rovnaká.

Akciový split zásadne nemení hodnotu spoločnosti. Najčastejšie pomery rozdelenia akcií sú 2:1 alebo 3:1, teda na každú akciu, ktorú mal každý akcionár pred štiepením, budú po rozdelení pripadať dve, resp. tri akcie. Takže ak akcionár vlastnil jednu akciu v hodnote 300 € a dôjde k štiepeniu akcií v pomere 3:1, bude po novom vlastniť 3 akcie v hodnote 100 €.

Ako funguje štiepenie akcií?

Spoločnosť vydá akcionárom ďalšie akcie, čím sa ich celkový počet zvýši o stanovený pomer na základe akcií, ktoré vlastnili predtým. Spoločnosti štiepia svoje akcie, aby znížili ich cenu na rozsah, ktorý je pre väčšinu investorov pohodlnejší a aby zvýšili likviditu obchodovania so svojimi akciami.

Pre väčšinu investorov je pohodlnejšie kúpiť napríklad 100 akcií v hodnote 10 EUR v porovnaní s 1 akciou v hodnote 1 000 EUR. Hoci sa pri štiepení akcií zvyšuje počet akcií v obehu, celková hodnota akcií v eurách zostáva rovnaká v porovnaní so sumou pred štiepením.

Aké sú výhody akciového splitu?

Spoločnosti podstupujú ťažkosti a náklady spojené so štiepením akcií, ak je cena akcií pomerne vysoká, čo investorom predražuje obstaranie štandardného balíka 100 akcií.

Ďalším dôvodom je situácia, kedy má vyšší počet akcií v obehu za následok vyššiu likviditu akcií, čo uľahčuje obchodovanie a môže znížiť rozpätie ponuky a dopytu. Zvýšenie likvidity akcie uľahčuje kupujúcim a predávajúcim obchodovanie s touto akciou. To môže pomôcť spoločnostiam odkupovať svoje akcie s nižšími nákladmi (menší vplyv na likvidnejší cenný papier).

Štiepenie akcií často vedie k obnoveniu záujmu investorov, čo môže mať pozitívny vplyv na cenu akcie. Mnohé spoločnosti sa bežne stretávajú s návratom ceny akcií na úroveň, na ktorej predtým došlo k rozdeleniu akcií, čo vedie k ďalšiemu rozdeleniu akcií. Spoločnosť Walmart napríklad od októbra 1970 do marca 1999 rozdelila na burze svoje akcie 11-krát v pomere 2:1. Investor, ktorý si kúpil 100 akcií pri prvotnej verejnej ponuke spoločnosti Walmart, by v priebehu nasledujúcich 30 rokov bez ďalších nákupov videl, že jeho podiel vzrástol na 204 800 akcií.

býk wall street

Nevýhody štiepenia akcií

Proces splitu akcií je nákladný, vyžaduje si právny dohľad a musí sa uskutočniť v súlade so zákonmi. Spoločnosť, ktorá chce rozdeliť svoje akcie, musí vynaložiť veľa finančných prostriedkov, aby nedošlo k pohybu jej hodnoty nad trhovou kapitalizáciou.

Rozdelenie akcií nevytvára dodatočnú hodnotu. Štiepenie akcií možno prirovnať ku krájaniu kúska torty. Pokiaľ dezert chutí hrozne, je jedno, či bol rozkrájaný na 10 alebo 20 kúskov.

Rozštiepené akcie spoločnosti môžu prilákať nesprávnu skupinu investorov. Ak sa u akciovej spoločnosti zistí úmyselné zníženie ceny akcií spoločnosti a cena akcií spoločnosti nespĺňa minimálne cenové požiadavky, hrozí jej vyradenie z burzy.

Tradičné štiepenie akcií vs. reverzné štiepenie akcií

Tradičné štiepenie akcií je známe aj ako forwardové štiepenie akcií. Reverzné rozdelenie akcií je opakom forwardového štiepenia akcií. Spoločnosť, ktorá pristupuje k reverznému štiepeniu akcií, znižuje počet svojich akcií v obehu a úmerne tomu zvyšuje cenu akcií. Rovnako ako pri priamom rozdelení akcií zostáva trhová hodnota spoločnosti po reverznom štiepení akcií rovnaká. Inak povedané, ak vlastníme 10 akcií v hodnote 40 €, po reverznom akciovom splite 2:1 budeme vlastniť 5 akcií

Má akciová spoločnosti po splite akcií väčšiu alebo menšiu hodnotu?

Štiepenie akcií nepridáva ani neodoberá hodnotu akciovej spoločnosti. Štiepenie akcií zvyšuje počet akcií v obehu, ale celková hodnota spoločnosti sa nemení. Ak spoločnosť vypláca dividendy, výška dividendy na akciu sa primerane upraví, pričom celková výška vyplácaných dividend zostáva rovnaká.

Akcionári si po štiepení akcií zachovajú rovnaké hlasovacie práva, aké mali predtým. Štiepenie akcií môže spoločnosti pomôcť znížiť cenu akcií, aby oslovila nových investorov, zatiaľ čo reverzné štiepenie akcií môže zvýšiť cenu akcií a pomôcť zachovať jej kótovanie na hlavnej burze.

Burza Nasdaq (Wikimedia)

Ako ma môže ovplyvniť akciový split?

Ako už bolo spomenuté, štiepenie akcií nemení základnú hodnotu investície akcionárov, takže akcionári by na svojom investičnom účte nemali zaznamenať žiadne zmeny. Jedinou zmenou je jedine to, že budú vlastniť napríklad dvakrát viac akcií, ale za polovičnú cenu.

Pre tých, ktorí ešte nie sú akcionármi, môže byť rozdelenie akcií motiváciou na nákup. Ak si napríklad investori nemohli dovoliť kúpiť akciu spoločnosti Tesla (za približne 900 dolárov), po akciovom splite 3:1  z augusta minulého roka si ju mohli zaobstarať, keďže 1 akcia po splite stála približne 300 dolárov.

Možnosť väčšieho počtu ľudí kúpiť si akcie môže zvýšiť ich cenu, čo môže v skutočnosti dočasne zvýšiť hodnotu spoločnosti. Tento nárast akcií a celkovej hodnoty je však iba dočasný.

Dôležité dátumy

Na záver dodáme, že ako investori by sme mali poznať dátum oznámenia štiepenia akcií (pomer a termín rozdelenia), dátum zápisu (tento dátum je dôležitý pre účtovníctvo) a dátum účinnosti (dátum, kedy sa nové akcie objavia na maklérskych účtoch investorov a akcie sa obchodujú na základe štiepenia). V praxi to vyzerá úplne jednoducho. Ráno v deň účinnosti rozdelenia akcií sa na účte akcionárov objaví zvýšený počet akcií a cena akcií by sa mala zodpovedajúcim spôsobom upraviť.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre