Pandémia posilnila vnútornú stabilitu Európskej únie

Kým na začiatku krízy mnohí opäť poukazovali na rastúce riziko odchodu Talianska z Európskej únie, dnes je situácia radikálne lepšia. Akcieschopnosť politických lídrov znížila riziko rozpadu únie na minimum.

Na začiatku krízy niektorí analytici opäť poukazovali na riziko, že Taliansko, ktoré je tvrdo zasiahnuté zdravotnou krízou a bezprostredne ekonomickou recesiou, môže opäť uvažovať nad vystúpením z eurozóny. O niekoľko mesiacov neskôr sa toto riziko javí ako veľmi málo pravdepodobné. 

Podľa posledného prieskumu spoločnosti Sentix na vzorke tisíc investorov, je pravdepodobnosť toho, že Taliansko opustí eurozónu v čase do jedného roka, takmer nulová. Verí tomu len 1,7 percenta inštitucionálnych investorov, čo je najnižšia úroveň od marca 2018.

Historicky boli inštitucionálni investori pri prognózach budúcnosti Talianska v eurozóne vždy o niečo optimistickejší ako súkromní investori. Aj teraz sa to potvrdzuje, pretože spomedzi súkromných investorov verí tomu, že ITALEXIT je pravdepodobný, 5,8 percenta respondentov. Stále je to však nízka hodnota. Uprostred koronakrízy dosiahla táto pravdepodobnosť vrchol na úrovni 15,4 percenta. Odvtedy sa značne ustálila, aby sa dostala takmer na úroveň spred začiatku pandémie. 

Príčinou sú masívne a rýchle opatrenia ECB a koordinovaná reakcia EÚ prostredníctvom dohody o fonde obnovy „EU novej generácie“. Tie pochovali nádeje euroskeptikov. Zdá sa, že Európa je v budúcom roku nastavená nielen na výrazné oživenie hospodárstva, ale predovšetkým je v dobrom politickom stave, keď konečne stojí na solídnom základe politickej zhody. 

Zástancovia čierneho scenára, ktorí pri každej kríze opakujú starú mantru, že Taliansko opustí eurozónu, zabúdajú, že prípadný ITALEXIT je o bilancii nákladov a výnosov. Je pravdou, že zavedenie eura v roku 1999 malo v talianskom hospodárstve aj negatívne efekty. Menová únia však zároveň posilnila finančnú odolnosť krajiny vo svete neistoty a častých kríz. 

Netreba zabudnúť, že náklady na členstvo v eurozóne sú nepochybne nižšie ako náklady na výstup. Inak povedané, investori by nemali venovať až takú pozornosť pesimistickým predpovediam týkajúcich sa členstva apeninskej krajiny v EÚ. Všetko nateraz naznačuje, že Taliansko zostane v nasledujúcich rokoch kľúčovým hráčom menovej a hospodárskej únie.

Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať