Zlato ťaží z poklesu akcií a má pred sebou ešte potenciál pre ďalší rast

zlate tehlicky

V prostredí rastúceho obchodného napätia medzi USA a Čínou akciové trhy opäť strádajú. Investori preto radšej volia útek do bezpečných prístavov, ako sú americké vládne dlhopisy a zlato. Nákup zlata má z nášho pohľadu čoraz väčší význam. Vidíme to už posledných pár mesiacov a zlato má pritom ešte pred sebou priestor pre ďalší rast.

Útek do bezpečia zvýšil cenu žltého kovu až nad hraniu 1500 dolárov za uncu, k čomu došlo po prvý krát za posledných šesť rokov. Výnosy amerických vládnych pokladničných poukážok zatiaľ klesli pod 1,5 percenta, čo je najmenej od jesene roku 2016. 

Zlato viac ako bezpečný prístav

Podľa nášho názoru zlato dnes plní viac, ako len tradičnú úlohu bezpečného útočiska pre investorov v čase napätia na trhoch alebo v čase potreby diverzifikácie. Jeho význam v investičnom portfóliu zdôrazňujú tri hlavné faktory: stav a smerovanie úrokových sadzieb, sila alebo slabosť amerického dolára a celkový rizikový sentiment.

Prvým faktorom je stav a smerovanie úrokových sadzieb. Tie prispievali k silnému výkonu zlata v uplynulých mesiacoch. Ceny drahého kovu a úrokové sadzby majú relatívne silnú relatívnu koreláciu. Zlato je aktívum bez výnosov, čo znamená, že keď sú sadzby vysoko, znevýhodňuje ho to v porovnaní s inými aktívami, ktoré poskytujú pravidelné výnosy.

V prostredí nízkych sadzieb, aké máme v súčasnosti, sa však konkurenčná pozícia zlata zlepšuje. Tento faktor pritom skrýva v sebe ešte ďalší potenciál pre rast ceny, pretože Fed znížil v júli sadzby o 25 bodov, čo môže znamenať začiatok nového cyklu znižovania sadzieb. 

Zlatu sa v čase silného dolára darí menej. Vyhliadky kurzu americkej meny sa však v priebehu tohto roka zmenili. Rok sme začali s očakávaním rastu sadzieb o 75 bázických bodov, no v súčasnosti očakávame pre tento rok pokles sadzieb o sto bodov. Na základe toho by dolár mal oslabovať, čo by vytvorilo podporu pre rast ceny zlata.

Tento faktor je však ešte stále vo vývoji. Dolár totiž drží hore odolnosť americkej ekonomiky a jej silný ekonomický rast. Ak sa však začne prispôsobovať zvyšku sveta a Fed začne byť viac “holubičí”, dolár by mohol začať oslabovať, čím by vytvoril vhodné prostredie pre rast ceny zlata. 

Source: Refinitiv, August 2019

Výpredaj

Celkový rizikový sentiment je ďalším podporným faktorom pre cenu zlata, ktorý doteraz príliš nepôsobil. Rizikové aktíva ako high yield dlhopisy a akcie si v uplynulých mesiacoch viedli dobre. Ťahalo ich očakávanie “holubičej” monetárnej politiky, no už menej reálne ekonomické fundamenty.

Po výpredaji rizikových aktív v uplynulých dňoch si preto myslíme, že status zlata ako tradičného bezpečného prístavu získa na váhe a podporí cenu pri raste nahor. 

 

Pri zaujímaní pozícií na rast zlata by investori mali zohľadniť ciele svojho investičného portfólia. Ak sú napríklad viac otvorení akceptácii rizika, môžu investovať do akcií spoločností zaoberajúcich sa ťažbou zlata. Tie sa môžu zviesť na raste ceny zlata ako aj raste cien akcií.

Treba tu však zohľadniť valuáciu, teda to, či cena akcií už zohľadňuje budúci rast cien zlata alebo ešte nie. Naopak fyzické zlato je zaujímavé pre viac defenzívnejšie portfóliá, ktoré by nemali byť vystavené riziku akciových trhov. 

Trhy sa dnes nemôžu rozhodnúť, či sa majú zamerať na uvoľňovanie monetárnej politiky alebo pokles ekonomického rastu. V tomto prostredí zostávame zameraní na ochranu hodnoty kapitálu a sme selektívni pri expozícii voči rizikovým aktívam. Snažíme sa starostlivo vyvažovať ochranu investícií pred poklesom ako aj participáciu na prípadnom raste. S ohľadom na vyššie uvedené faktory sa nám zlato javí ako vhodný nástroj spĺňajúci obe tieto požiadavky.

Autor: Bill McQuaker, portfólio manager multi asset tímu Fidelity International

Investičné noviny - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať