5 krajín, ktoré sedia na najväčších zásobách zlata

1

Ako vyplýva z najnovších údajov organizácie World Gold Council, medziročne sa oficiálne svetové rezervy zlata zvýšili o 300 ton. Z údajov tiež vyplýva, ktoré krajiny na zlate „sedia najviac“. Tu sú:

5. Čína – 1054 ton

S oficiálnymi zásobami zlata na úrovni 1054 ton sa Čína v rebríčku krajín s najväčšími rezervami zlata umiestňuje na piatom mieste. K výraznejšiemu nákupu zlata táto krajina prikročila v roku 2011, aby diverzifikovala svoje rozsiahle investície v amerických dlhopisoch.

4. Francúzsko – 2435 ton

Na štvrtom mieste sa umiestňuje Francúzsko, ktoré drží zlaté rezervy v objeme 2435 ton. V rámci Dohody centrálnych bánk o zlate (Central Bank Gold Agreement, skr. CBGA) Francúzsko predalo 572 ton žltého kovu. Francúzska centrálna banka (Bank of France) uvádza, že aktuálne nebude redukovať zlaté zásoby, pretože jej poskytujú istotu a absorbujú kolísavosť v súvahe.

3. Taliansko – 2451 ton

Taliansko drží o 16 ton zlata viac ako Francúzsko – s objemom 2451 ton zlata je treťou krajinou sveta s najväčším objemom zlatých rezerv.

Aj keď Banca d’Italia počas dlhovej krízy čelila tlaku, aby odpredala časť svojich zlatých rezerv, centrálna banka tento krok odmietla s vyjadrením, že „zlato podporuje nezávislosť centrálnych bánk a upevňuje pozíciu konečného nositeľa finančnej stability v krajine.“

2. Nemecko – 3387 ton

Nemecká Bundesbanka od roku 2009 znížila oficiálne rezervy zlata o takmer 5 ton. V súčasnosti drží 3387 ton zlata. Ako vyplýva z údajov World Gold Council, zásoby zlata majú až 72 %-ný podiel na celkových zahraničných rezervách Nemecka.

1. USA – 8133 ton

S mimoriadnym náskokom sa na prvom mieste usádzajú Spojené štáty americké, ktorých oficiálne rezervy zlata dosahujú objem 8133 ton. Prvé miesto pritom obsadzujú od roku 1952  – v tom čase centrálna banka USA držala viac ako 20 tisíc ton žltého kovu.

 

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať