Razia Európskej komisie v spoločnostiach Samsung či Philips

0
Samsung TV

Ako informovali spoločnosti Samsung a Philips, aj oni boli medzi subjektami, kde inšpektori Európskej komisie vykonali v poslednej dobe raziu.

Obe spoločnosti tiež uviedli, že s úradmi pri vyšetrovaní spolupracujú. Vyšetrovanie a razie z tohto obdobia sú zamerané na výrobcov a predajcov spotrebnej elektroniky a malých domácich spotrebičov. Dôvodom razií je fakt, že Európska komisia má podozrenia, že firmy z tohto odvetvia zámerne obmedzujú online dostupnosť svojich produktov, aby tým dosiahli neodôvodnené navyšovanie cien.

Takéto počínanie by bolo považované za trestný čin, nakoľko ide o porušovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Protimonopolné pravidlá Európskej únie zakazujú zosúladené postupy výrobcov a ich mimosúťažné dohody. Páve tie totiž vedú k oslabeniu konkurencie, nižšiemu tlaku na kvalitu, či netlačia výrobcov a predajcov k efektivite a cenovej súťaži.

Bližšie informácie, ktoré všetky spoločnosti už boli vyšetrované, Komisia zatiaľ neposkytla.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať