3 typy grafov, ktoré musí poznať každý devízový obchodník!

1
Akcie analyza

Dnes si v sprievodcovi finančnými trhmi znázorníme rôzne typy grafov, ktoré nám umožňujú sledovať, ako sa vyvíjala cena určitého finančného nástroja v minulosti.

Vo forexe majú svoje stále miesto tri typy grafov, a to čiarový graf, stĺpcový a sviečkový graf.

Úplne základným je graf čiarový, pretože nám zobrazuje iba vývoj uzatváracích (Close) cien v rôznych časových intervaloch (týždeň, mesiac, rok…). Obchodníka neinformuje o cenovom rozpätí v danom časovom intervale či otváracích a zatváracích cenách.

Čiarový graf
Čiarový graf (Line Chart)

Ďalším typom je graf stĺpcový, ktorý ako môžete vidieť na obrázku nižšie, je zložený z množstva zvislých čiar. Každá táto zvislá čiara znázorňuje cenové rozpätie v danom časovom intervale, čiže rozdiel medzi najvyššou (High) a najnižšou cenou (Low).

Vodorovná čiara ( _ ) vľavo znázorňuje otváraciu cenu (OPEN) a vodorovná čiara vpravo zase uzatváraciu cenu (CLOSE).

Stĺpcový graf
Stĺpcový graf (Bar Chart)

svieckovy graf

Posledným grafom, ktorý by devízový obchodník určite nemal prehliadnuť, je sviečkový graf, ktorý sa podobne ako stĺpcový graf skladá z najnižšej a najvyššej ceny ako aj otváracej a zatváracej ceny.

Ak otváracia cena bola vyššia ako cena zatváracia, telo sviečky je červené. Ak je to naopak, čiže zatváracia je vyššia ako otváracia cena, telo je zelenej, prípadne modrej farby.

Ako vidieť na obrázku vpravo, z tela sviečky vyčnieva “knôt”. Horný knôt označuje najvyššiu High cenu, dolný zase cenu “Low”.

Sviečkový graf
Sviečkový graf
investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať