Otázky pre 108 investičných expertov

V decembri 2010 uskutočnila spoločnosť Barings (Baring Asset Management) v Nemecku prieskum  medzi 108 odborníkmi v investičnej oblasti. Predmetom záujmu boli postoje k aktuálnym  investičným témam. Výsledné hodnotenie prinieslo tieto čísla:

V otázke investovania do surovín, považuje až 93 % opýtaných investície do komodít za sľubné. Podľa výsledkov prieskumu patria k investorskej obľube naďalej aj akcie rýchlo sa rozvíjajúcich ekonomík. Za perspektívnu investíciu ich považuje až 95 % z opýtaných expertov.  „Naše analýzy poukazujú na to, že rozvíjajúce sa ekonomiky sú pre investorov oveľa atraktívnejšou investíciou, ako vyspelé krajiny, ktoré stále bojujú s dôsledkami finančnej krízy“ povedal riaditeľ Barings Frankfurt, Oliver Morath.

Väčšina (56%) označila v makroekonomickej oblasti za veľkú výzvu dlhovú krízu v Eurozóne. Pri poslednom prieskume predstavoval tento podiel 47 %. Odborníci tak považujú vysoké verejné zadlženie za veľké riziko pre investičný úspech .

Prieskum taktiež informuje, že vysoká volatilita finančných trhov spôsobuje investorom naďalej starosti. Viac než polovica z nich (58 %) odporúča pre ochranu investície diverzifikovanie aktív, 44 % z nich hovorí, aby vzťah riziko – výnos pri svojich aktívach podrobili dôkladnejšej analýze.  Takmer polovica z nich (46 %) odporúča pre svojich klientov preskúmanie svojho portfólia.

Informácie podľa www.fondsprofesionell.de