Rast ekonomiky USA v roku 2010

0

Ekonomický rast v USA sa v poslednom štvrťroku 2010 zrýchlil a dosiahol hodnotu 3,2% HDP (prepočítané na rok za podmienok ceteris paribus, poznámka redakcie). V treťom kvartáli rástla americká ekonomika rýchlosťou 2,6% HDP. Treba však pripomenúť, že čísla za posledný kvartál sú odhad a môžu byť v blízkej budúcnosti mierne revidované.

Mzdy v ekonomike za celý rok 2010 vzrástli o 2%, čo je síce viac ako v roku 2009, ale je to druhá najnižšia hodnota za posledných 28 rokov, odkedy miestne úrady evidujú takúto štatistiku.

Celkovo narástlo americké hospodárstvo v roku 2010 o 2,9%, čo je najvyššia hodnota od roku 2005. Významnou mierou sa na tom podieľal nárast spotreby domácností o 4,4%. Viac ako dve tretiny celkového HDP Spojených štátov amerických tvorí domáca spotreba.

Nanešťastie, ekonomika produkuje len toľko pracovných miest, že celková miera nezamestnanosti zostáva stabilná,“ vyjadril sa analytik ratingovej agentúry Moody´s. Inflácia v krajine dosiahla 1,8% a najväčšiu zásluhu na tom mal rast cien potravín a energií. Po ich očistení dosiahla inflácia hodnotu iba 0,4%.

Spracované podľa BBC