Neefektívne financovanie vodných zariadení

Vynakladanie finančných prostriedkov na mnoho vodných zariadení na Sicílii, v niektorých regiónoch  Španielska, Portugalska a Grécka nie je efektívne. Veľké množstvo peňazí je zle vynakladané.

Ide o výsledky poslednej správy Úradu generálneho audítora Európskej  komisie, týkajúce sa infraštruktúry pre zásobovanie vodou financovanej z európskeho kohézneho fondu a z fondu pre regionálny rozvoj v rokoch 2000 – 2006.

Správa obsahuje informácie o tom, že vo všetkých štyroch krajinách boli preferencie viac míňať na nové zariadenie a zdroje namiesto toho, aby sa financovali už staré siete.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať