Výstavba plynovodu cez Stredozemné more

Európska investičná banka oznámila, že poskytne 500 mil. € spoločnosti Medgaz na výstavbu plynovodu medzi Alžírskom a Španielskom.

Projekt je založený na preprave plynu po 210 km dlhej trase. Celkové náklady sa odhadujú na 1,009 mil. €.

Plynovod zabezpečí uspokojenie dopytu v Španielsku. Cieľom je diverzifikovať dodávky, podporiť konkurenčné prostredie na vnútornom trhu a týmto spôsobom celkovo posilniť bezpečnosť dodávok v EÚ.

Philippe de Fontaine Vive,  viceprezident Európskej centrálnej banky vyhlásil, že potrubie bude predstavovať spojenie medzi severom a juhom Stredomoria.  Energia je v súčasnosti hlavnom hnacou silou v oboch krajinách. Vo veľkej miere podporuje inovačné projekty a zabezpečuje vznik nových pracovných miest. Plynovod sa stane kľúčovým bodom na rozvoj konkurenčného prostredia v Stredomorí.

Zdroj: www.ansamed.biz

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať