Analýza AMD – Zisk v Q3 vzrástol o viac ako 1000%

AMD

Spoločnosť Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD) zaznamenala nárast čistého zisku za 3. štvrťrok 2023 o pôsobivých 1007 % v porovnaní s 2. štvrťrokom 2023. Zisk dosiahol 299 miliónov USD. Stojí za zmienku, že primárny konkurent AMD, Intel Corp. (NASDAQ: INTC), vykázal za obdobie júl až september o 2 milióny USD nižší čistý zisk.

V dnešnom článku preskúmame štvrťročné finančné štatistiky AMD, pozrieme sa na potenciálne príčiny tohto masívneho nárastu zisku, ponoríme sa do prognóz poskytnutých vedením spoločnosti a analytikmi Wall Street, urobíme technickú analýzu akcií a nezabudneme ani na riziká investície do týchto cenných papierov.

Analýza správy spoločnosti Advanced Micro Devices za 3. štvrťrok 2023

Spoločnosť Advanced Micro Devices Inc. vydala 31. októbra 2023 svoju správu za 3. štvrťrok. Tržby vzrástli o 4 % v porovnaní s údajmi z rovnakého obdobia v roku 2022 a dosiahli 5,8 miliardy USD. Čistý zisk raketovo vzrástol o 353 % v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 a o 1007 % oproti 2. štvrťroku 2023. Zisk dosiahol 299 miliónov USD, pričom EPS vzrástol o 350 % a 800 % na 0,18 USD. Prevádzkový zisk bol na úrovni 224 miliónov USD, čo predstavuje 450% nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Tržby AMD za 3. štvrťrok 2023 podľa segmentov

Segment Tržby za Q3/2023 Y/Y Q/Q Hlavný dôvod zmeny
Dátové centrá 1,6 miliardy USD 0% +21% Veľký dopyt po procesoroch AMD EPYC 4. generácie
Klientský 1,5 miliardy USD +42% +46% Vyššie predaje procesorov Ryzen pre PC, notebooky a tablety
Herný 1,5 miliardy USD −8% −5% Klesajúci dopyt po boome spôsobenom pandémiou COVID-19 a klesajúca popularita ťažby
Embedded 1,2 miliardy USD −5% −15% Pokles príjmov na trhu komunikácií

Ťahúň rastu čistého zisku Advanced Micro Devices v 3. štvrťroku 2023

Nárast čistého zisku spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. za júl až september 2023 bude pravdepodobne spôsobený zvýšenými príjmami a prísnou kontrolou výdavkov.

Nižšie uvedený graf ukazuje prevádzkové náklady, hrubý zisk, výnosy a čistý zisk za štyri štvrťroky od 4. štvrťroka 2022 do 3. štvrťroku 2023. Ako vidíme, prevádzkové náklady AMD sa za toto obdobie takmer nezmenili a zostali na zhruba 2,5 miliardách USD. V porovnaní s číslami z konca roku 2021 sa však takmer zdvojnásobili, a to vďaka zvýšeným investíciám do produktov súvisiacich s umelou inteligenciou.

Z grafu vyplýva, že hrubý zisk za 3. štvrťrok 2023, ktorý je naviazaný na výnosy, prevýšil prevádzkové náklady na rozdiel od predchádzajúcich troch štvrťrokov. Výsledok za júl až september naznačuje, že čistý zisk výrazne prekonal predchádzajúci štvrťrok.

Finančná výkonnosť spoločnosti Advanced Micro Devices Inc.*

Predpoveď vedenia AMD na Q4 2023

Vedenie spoločnosti očakáva, že tržby za 4. štvrťrok 2023 budú predstavovať 6,1 miliardy USD, čo odráža 9% medziročný rast a 5% medzikvartálny nárast. Spoločnosť predpovedá, že tieto výsledky je možné pripísať dvojcifernému nárastu výnosov v segmentoch Klientský a Dátové centrá. Zároveň sa očakáva, že segmenty Herní a Embedded zaznamenajú pokles tržieb. Advanced Micro Devices Inc. konkrétne zaznamenala silný dopyt po GPU používaných v oblasti umelej inteligencie. Spoločnosť plánuje tržby vo výške 400 miliónov USD z predaja týchto produktov v 4. štvrťroku 2023 s potenciálom dosiahnuť 2 miliardy USD v roku 2024.

Expertné prognózy pre akcie AMD na roky 2023-2024

Podľa hodnotenia analytikov na serveri Barchart k 6. novembru 2023 hodnotilo 21 z 28 analytikov akcie Advanced Micro Devices Inc. ako silný nákup a stanovilo priemerný cenový cieľ 139 USD za kus. Šesť analytikov pridelilo hodnotenie Moderate Buy, pričom iba jeden expert odporučil držanie akcií v portfóliu. Stojí za zmienku, že neexistujú žiadne odporúčania na predaj akcií AMD.

Analytici z Tech Stock Pros zvýšili svoj rating z „Sell“ na „Hold“ s tým, že sa domnievajú, že konzervatívnejšie prognózy poskytnuté vedením spoločnosti pre nadchádzajúce obdobie sú bližšie realite. Tieto úpravy umožňujú, aby spoločnosť nemusela usilovať o dosahovanie ambicióznych plánovaných čísel. Na druhej strane analytici z Bank of America neodporúčajú kupovať akcie spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. a ohodnotili ich ako „Hold“. Obávajú sa, že príjmy súvisiace s umelou inteligenciou nebudú dostatočne kompenzovať klesajúce príjmy v segmentoch Herné a Embedded.

Analýza akcií AMD

Akcie spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. prerazili 6. októbra 2023 trendovú líniu a opustili klesajúci kanál, čo by mohlo naznačovať koniec klesajúceho trendu. Cena neskôr testovala trendovú líniu z druhej strany a odrazila sa od nej. To môže slúžiť ako ďalší signál potvrdzujúci potenciálny rast ceny.

Zverejnenie štvrťročnej správy vyhnalo akcie AMD vyššie. Na dennom časovom rámci cena prerazila úroveň rezistencie na 111,50 USD. Dá sa predpokladať, že cena môže ďalej dosiahnuť úroveň rezistencie na 120,00 a 132,00 USD. Ak sa však cena vráti na 95,70 USD, môže to zrušiť scenár zhodnocovania akcií, čo povedie k potenciálnemu poklesu ceny na úroveň podpory 81,00 USD.

Graf akcií spoločnosti Advanced Micro Devices Inc.*

Analýza konkurencie AMD

Porovnajme výkon Advanced Micro Devices Inc. so štatistikami NVIDIA Corporation a Intel Corp. za Q4 2022-Q3 2023. Prvá spoločnosť je konkurentom AMD na trhu hier a AI GPU, zatiaľ čo druhá je jej rivalom na trhu s PC a serverovými CPU. V oboch prípadoch nie je spoločnosť vo vedení, ale snaží sa postupne zvyšovať svoj podiel na trhu.

Finančná výkonnosť:

● Trhová kapitalizácia

● Pomer ceny a zisku (P/E) ukazuje, koľko investori zaplatia za každý dolár zisku spoločnosti. Pomáha vyhodnotiť, či je spoločnosť v porovnaní s inými firmami podhodnotená alebo nadhodnotená. Čím nižší pomer, tým lepšie.

● Pomer ceny a predajov (P/S) ukazuje, koľko investori zaplatia za každý dolár príjmov spoločnosti. Čím nižší ukazovateľ, tým lepšie.

● Pomer Debt/Equity ukazuje podiel pôžičiek na kapitále spoločnosti. Hodnota nižšia ako jedna je považovaná za prijateľnú.

● Hrubá marža ukazuje časť príjmov, ktorá spoločnosti zostáva po tom, čo pokryla svoje výrobné alebo predajné náklady. Vyššia marža znamená veľký podiel na kapitále, ktorý si spoločnosť ponechá.

Porovnanie výkonnosti Advanced Micro Devices Inc., Intel Corp. a NVIDIA Corporation*

Analýza výsledkov porovnania

● Pomer P/E spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. dosiahol 850, čo výrazne prekonalo výsledky NVIDIA Corporation a akejkoľvek inej spoločnosti. Spoločnosť Intel Corp. nevykázala za dané obdobie čistý zisk, čo vysvetľuje, prečo nemá pomer P/E. Vysoký pomer P/E spoločnosti AMD je pripisovaný zlým štatistikám za predchádzajúci štyri štvrťroky so ziskom na nulových hodnotách. Na základe výsledkov za Q1 2023 spoločnosť dokonca vykázala stratu. Dá sa predpokladať, že ak sa spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. podarí dosiahnuť priemerný zárobok roku 2022, pomer P/E sa pravdepodobne vráti do rozmedzia 30-40. To bude podstatne nižšie ako pri NVIDIA Corporation. Priemerný pomer P/E v tomto sektore je 24,19.

● Priemerný pomer P/S v priemysle polovodičov je 2,87. Všetky tri spoločnosti majú nadpriemerný pomer, čo svedčí o stave prekúpenosti. NVIDIA Corporation má najvyšší pomer P/S s hodnotou 32,88.

● AMD sa ujíma vedenia v pomere dlh/vlastný kapitál, čo znamená, že spoločnosť môže využiť značné množstvo prostriedkov na svoj rozvoj, nie na obsluhu dlhu. Je však potrebné poznamenať, že dlhové zaťaženie konkurentov tiež nepresahuje 1, čo predstavuje prijateľný výsledok.

● NVIDIA Corporation je lídrom z hľadiska obchodnej marže. To pravdepodobne ukazuje na efektívnejšie podnikanie v porovnaní s konkurenciou.

Riziká investovania do akcií AMD

Bohužiaľ americké polovodičové spoločnosti sa stali obeťou obchodnej vojny medzi USA a Čínou, v rámci ktorej USA obmedzujú predaj čipov do Číny. Poslednou správou v súvislosti s tým je zákaz vývozu AI čipov NVIDIA a AMD do Číny. Advanced Micro Devices Inc. už zvažuje predaj špeciálne navrhnutých čipov, aby vyhovel sankciám. To si však bude vyžadovať dodatočné náklady a neexistujú žiadne záruky, že tieto produkty nebudú v budúcnosti zakázané. Spoločnosť tvrdí, že Čína je jej dôležitým cieľovým trhom.

Konkurencia tiež predstavuje riziko pre investorov do Advanced Micro Devices Inc. Najmä spoločnosť Intel Corp. vykázala za 3. štvrťrok 2023 čistý zisk 297 miliónov USD, čo naznačuje návrat spoločnosti k ziskovosti. Medzitým silné obchodné marže spoločnosti NVIDIA Corporation poskytujú spoločnosti flexibilitu pri úprave cien svojich produktov za účelom zvýšenia konkurencieschopnosti.

Záver

Akcie spoločnosti Advanced Micro Devices Inc. sa obchodujú o 32% pod svojim historickým maximom. Spoločnosť sa vrátila k čistému zisku, jej manažment predpovedá lepšie finančné výsledky a odborníci odporúčajú nákup jej akcií. Všetky tieto faktory spolu s technickou analýzou naznačujú potenciálny ďalší rast hodnoty akcií. Ak americká ekonomika nezažije počas niekoľkých najbližších štvrťrokov nejaké otrasy, akcie AMD investori budú pravdepodobne svedkami rastového scenára.

Upozornenie na riziká:

Tento materiál a informácie v ňom obsiahnuté slúžia len na informačné účely av žiadnom prípade by nemali byť považované za poskytovanie investičného poradenstva na účely zákona o investičných spoločnostiach 87 (I) 2017 Cyperskej republiky, alebo akúkoľvek inú formu osobného poradenstva alebo odporúčania, ktorá sa týka určitých typov transakcií s určitými druhmi finančných nástrojov.

* Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov alebo budúceho výkonu.

RoboMarkets Ltd je európsky broker so širokou ponukou aktív, je regulovaný Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu (CySEC).
Zdieľať
Komentáre