Graf: Hospodárske a finančné šoky za posledných 90 rokov a ich vplyv na akcie

Nižšie vám predstavujeme dvojicu zaujímavých grafov, ktoré pochádzajú z prezentácie americkej veľkobanky JP Morgan.

Grafy zobrazujú dennú volatilitu a koreláciu (vzájomná závislosť) akcií veľkých firiem, a to na pozadí hospodárskych a finančných kríz, ktoré svet zasiahli za posledných takmer 90 rokov.

Ako vidieť nižšie, počas hospodárskych „šokov“ a zvýšenej kolísavosti akciových kurzov, korelácia akcií prudko vzrástla – inými slovami, kurzy akcií v tomto čase rástli a klesali súčasne.

Korelácia a volatilita akcií počas kríz (do slovenského jazyka spracovala redakcia investicne.sk)
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
Komentáre