Pohľad investora na Turecko

Vysoký hospodársky rast v Turecku v posledných mesiacoch (+11 % v medziročnom porovnaní za prvý kvartál 2011) vedie (napriek tomu, že je pôsobivý) z dôvodu vysokého dovozu a silnej surovinovej závislosti krajiny k priebežnému zhoršovaniu tureckej platobnej bilancie.

Miera inflácie však naposledy pozitívne prekvapila nárastom cien „len“ o 6,2 % v medziročnom porovnaní (po 7,2 % v máji). Surovinová závislosť krajiny a naďalej veľmi dynamický domáci dopyt zostávajú napriek tomu značnými rizikovými faktormi pre dlhodobejšiu cenovú stabilitu.

Centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu v súlade s očakávaniami nezmenenú, pričom v predchádzajúcich mesiacoch ju dvakrát znížila s cieľom obmedziť atraktivitu pre prílev kapitálu zo zahraničia. Úrovne výnosov tureckých dlhopisov vykázali aj v júni celkovo stúpajúcu tendenciu. V prípade pretrvávajúcej vysokej ceny ropy je možné, že inflačné vyhliadky Turecka sa v druhej polovici roka ďalej zhoršia. To by si na druhej strane mohlo vyžiadať zásah centrálnej banky, ale zároveň aj vytvoriť potenciál na opäť silnejšiu menu.

Akciový index ISE-100 na Istanbulskej burze ukončil jún po silnejších výkyvoch
v porovnaní s koncom predošlého mesiaca takmer bezo zmeny. Po (z pohľadu väčšiny investorov) pozitívnom výsledku parlamentných volieb došlo k vyberaniu ziskov.

Na strane predajcov boli predovšetkým zahraniční investori. Index však v druhej polovici mesiaca tieto straty opäť dobehol.

Zdroj: rcm-international.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať