Maďarsko: Vládne plány pod paľbou ratingových agentúr

Reformné opatrenia novej maďarskej vlády sú dominantnou témou na kapitálových trhoch krajiny.
Veľké medzinárodné ratingové agentúry v reakcii na doposiaľ zverejnené vládne plány znížili rating Maďarska, prípadne ohlásili jeho ďalšie zníženie. Krajina sa teda u všetkých agentúr nachádza už len tesne v kategórii „investment grade“ (investičný stupeň).
Ako odôvodnenie udávajú, že doterajšie opatrenia prinesú prinajlepšom krátkodobé vyššie príjmy rozpočtu, dlhodobo však hospodárstvo ovplyvnia negatívne. Aby sme boli spravodliví, treba uviesť, že Maďarsko ako jediná krajina regiónu vstúpila do krízy už s opatreniami na konsolidáciu rozpočtu a vláda sa veľmi usiluje o to, aby rozpočtový deficit dostala pod 3 %-nú hranicu už v roku 2011 – na rozdiel od susedných krajín a mnohých štátov eurozóny.
V tejto situácii je pozoruhodné rastúce napätie medzi vládou a centrálnou bankou.
Maďarský minister financií sa zasadzoval za nižšie úrokové sadzby a zo strany vlády dokonca zaznel návrh na zvýšenie oficiálneho inflačného cieľa centrálnej banky. Centrálna banka na druhej strane poukazuje na zhoršenú rozpočtovú situáciu a rastúci inflačný tlak (naposledy 4,2 % oproti maximálnemu inflačnému cieľu na úrovni 3 %). V decembri preto pristúpila hneď k dvom zvýšeniam úrokových sadzieb z 5,25 % na terajších 5,75 %. Výnosy maďarských štátnych dlhopisov však už v novembri prevažne pohltilo zvýšenie úrokových sadzieb – v decembri dokonca klesli. Forint si oproti euru prilepšil, oproti švajčiarskemu franku však opäť oslabil – opäť žiadne dobré správy pre dlžníkov v cudzej mene. Z dlhodobého hľadiska sa úroveň maďarských výnosov javí aj naďalej ako atraktívna. Kurzy by však mali zostať volatilné, najmä vzhľadom na stále pretrvávajúce nejasnosti v súvislosti s budúcimi reformami, ako aj napätie medzi vládou a centrálnou bankou.
Maďarský akciový index sa mierne zotavil z výrazných kurzových strát predchádzajúceho mesiaca. S 3,3 % bol však kurzový zisk oveľa nižší, ako napríklad na poľskom, či českom akciovom trhu. Ťažká váha na trhu MOL potiahla so ziskom takmer 12 % celý trh smerom nahor a takmer úplne dohnala straty z predchádzajúceho mesiaca.
Zdroj: rcm-international.com
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať