Otvorenie troch i-Finančných centier v Hong Kongu

Východoázijská banka (BEA) otvorila svoje prvé tri i-Finančné centrá. Nové centrá budú umiestnené v týchto oblastiach: Sheung Wan, Tsim Sha Tsui, and Fanling.

Všetky tri budú vybavené zariadením i-Teller. Ide o osobitne navrhnutý aparát, ktorý umožňuje zákazníkom vykonávať bankové transakcie v rámci zákazníckych služieb prostredníctvom videohovoru.

Ďalším novým zariadením je služba i-Stock Trading, ktoré poskytuje užívateľsky príjemné funkcie v rámci obchodovania na burze.  Okrem toho otvorené „pultové“ služby vo finančných centrách ponúkajú celú škálu neinvestičných služieb,  vrátane poskytovania spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov a služieb súvisiacich s kreditnými kartami.

Námestník generálneho riaditeľa BEA Adrian Li povedal, že tieto nové koncepcie zvyšujú fyzické a virtuálne prístupy k službám. Z toho vypláva, že nové i-Finančné centrá sú výborným doplnkom v existujúcej sieti BEA.

Zdroj: www.banking-business-review.com