India: Lokomotíva hospodárskeho rastu

S rastom na úrovni 8,9 % v poslednom štvrťroku zostáva India popri Číne lokomotívou rastu svetového hospodárstva. Na strane inflácie sa rysuje mierne uvoľnenie, hoci takmer 10 %-né absolútne úrovne sú ešte stále dvakrát také vysoké ako 4-6 %-né rozpätie, ktoré minister financií označil za ideálne.

Inflácia by sa však podľa analytikov mala v prvom štvrťroku budúceho roka znížiť na 6 %. Bude zaujímavé sledovať vývoj v druhom polroku 2011, keď sa očakáva opätovný nárast. Vláda sa momentálne zameriava na oblasť infraštruktúry, kde sa po určitom meškaní naštartovalo množstvo úspešných projektov. V nasledujúcich mesiacoch očakávame ďalšie zrýchlenie tohto trendu.

Indický akciový trh v uplynulom mesiaci zaznamenal straty po tom, čo hospodárstvom otriasli dva prípady korupcie. Na jednej strane vyšlo najavo, že minister telekomunikácií, ktorý medzičasom odstúpil, predal mnohé licencie pod cenu, na druhej strane však za to prijal úplatky. Medzitým sa udelením týchto licencií začala zaoberať vyšetrovacia komisia a dá sa očakávať, že niektorí prevádzkovatelia mobilných sietí budú musieť licencie vrátiť.

Druhý prípad sa týka zatknutia niekoľkých vysoko postavených štátnych bankových úradníkov, ktorí prijali úplatky od realitných spoločností, aby urýchlili udelenie úverov. Na základe prísnejších opatrení by malo byť v budúcnosti pre realitné spoločnosti ťažšie získať úvery od štátnych bánk.

Zdroj: rcm-international.com