Akcie: Spoločnosti Wirpo a Wellpoint

Experti z Ázie odporúčajú akcie spoločnosti WIRPO

Ázijský experti radia pre obchodovanie akcie indickej spoločnosti WIRPO. Vsádzajú tak na špekulatívny rast v nasledujúcich obdobiach, poistený Stop-Loss-om pri kurze 9,40 eur.

Wirpo je veľmi zaujímavý príklad z odvetvia IT služieb v Indii. Kurz akcií indickej spoločnosti podliehal tento rok veľkej volatilite. Spôsobila to najmä neistota súvisiaca s investíciami potenciálnych zákazníkov spoločnosti. Teraz sa však výhľad stabilizoval, čím môže WIRPO nepochybne profitovať.

Po potvrdení technickej úrovne 400 INR (Indických rupií) spred niekoľkých dní, tak môžu akcie krátkodobý klesajúci trend prekonať.

Spoločnosť WELLPOINT

Analytik z Credit Suisse, Charless Boorady stavia do popredia akciové tituly spoločnosti Wellpoint. Cieľový kurz akcií je stanovený na 72 USD.

Profil spoločnosti WELLPOINT:

Welpoint poskytuje spravovacie služby vo sfére zdravotníctva. Pre veľké alebo malé opatrovateľské zariadenia, jednotlivým osobám a organizáciám ponúka množstvo projektov v oblasti zdravotnej starostlivosti a ochrany zdravia,  ošetrovateľské, poistno-matematické služby, riadenie nákladov na zdravotnú starostlivosť a vedenie súdnych sporov.

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať