Je región ASEAN dobrou investíciou? (2. časť)

2. časť

Filipíny – domáca spotreba poháňa hospodársky rast

Kráčajúc po stopách bývalých „ázijských tigrov“, ako bol Singapur, Hong Kong a Južná Kórea, bol aj akciový trh na Filipínach svedkom prudkého nárastu cien akcií. K dnešnému dňu bol zaznamenaný výnos prekračujúci 40 % s nárastom cien vo výške približne 15 % len za samotný mesiac september. Spoločnosť Raiffeisen Capital Management vidí tiež vysoký potenciál pre ďalší výrazný trvalý rast HDP a nárast firemných výnosov v nasledujúcom roku.

„Predpokladáme, že tieto výsledky sa odrazia v cenách akcií. Nárast bol zatiaľ hlavne výsledkom prudkého zlepšenia politických pomerov, ktoré boli roky kľúčovým rizikovým faktorom pre zahraničných investorov. Aj keď toto riziko nezmizlo, je teraz oveľa menej naliehavé,” vysvetľuje Monson. Prezident Aquino má vôľu a prostriedky pokračovanie ďalších reforiem, ktoré pomôžu znížiť korupciu a prinesú zlepšenia v oblasti verejných financií.

Monson pokračuje: „Filipínske spoločnosti dosiahli oveľa vyšší nárast ziskov v prvej polovici roka, ako trh predpokladal. Veľa napovedá, že tento trend bude pokračovať, aj keby celosvetové hospodárske výsledky stagnovali, pretože domáca spotreba je kľúčovým faktorom, ktorý sa skrýva za rastom v krajine.“ Filipíny boli jednou z mála krajín, ktorým sa podarilo dosiahnuť rast aj v roku 2008/2009. Jednou z dôležitých príčin sú Filipínci pracujúci v zahraničí. Zvyčajne sú zamestnaní v sektoroch, ktoré nie sú tak veľmi závislé od globálnej ekonomiky. Ich prevody predstavujú približne 10 % hospodárskeho výsledku na Filipínach a sú výrazným zdrojom podpory pre krajinu. „Podľa nášho názoru väčšina zahraničných investorov stále podceňuje lepšie podmienky a ziskový potenciál filipínskych spoločností. To je tiež jeden z dôvodov, prečo stále očakávame ďalší výrazný potenciál týkajúci sa ziskov v nasledujúcich rokoch. A to aj napriek výnosom, ktoré už boli zaznamenané,“ poznamenáva Monson, expert na rozvíjajúce sa trhy.

Thajsko – návrat k normálu prináša nové príležitosti pre investorov

Vzhľadom na to, že politická situácia sa v máji upokojila, burza v Bangkoku zaznamenala približne 30% nárast. Túto skutočnosť tiež nechápeme len ako krátkodobý nárast vyplývajúci z  politického vývoja, ale skôr ako začiatok návratu k normálu a stabilite. Oceňovania na thajskom akciovom trhu sú naďalej veľmi atraktívne, tak v absolútnych hodnotách, ako aj vo vzťahu k iným rozvíjajúcim sa trhom. Podnikové zisky rastú rýchlo a výhľad budúcich ziskov sa stále upravuje na vyššie hodnoty. Rast ročných výnosov sa v súčasnosti pohybuje medzi 10 % a 20 % a existuje množstvo faktorov naznačujúcich, že tento trend by sa nemal počas najbližších rokov meniť. Aj dynamika ziskov thajských podnikov je ešte stále často podceňovaná. Z tohto dôvodu a pre dlhé roky politických nepokojov je krajina vo veľkej miere nedostatočne zastúpená vo väčšine globálnych portfólií, čo znamená, že má dobrý potenciál to dobehnúť.

„Je možné, že Thajsko zažije príval silného hospodárskeho rastu podobný tomu, aký sme  videli na začiatku 90-tych rokov,” tvrdí Monson. Napomáhajú tomu vládne reformy, deregulácia a verejné investície, rovnako ako neustály prísun priamych zahraničných investícií. „Domáce úspory sa v posledných rokoch výrazne zvýšili a tieto prostriedky sú dostupné na zvyšovanie spotreby a pôžičiek. To znamená, že môžeme byť svedkami investičného rozmachu, po ktorom bude nasledovať obrovský nárast v oblasti produktivity, miezd a prosperity,“ dodal Monson. V nasledujúcich rokoch bude vo všeobecnosti domáca spotreba a domáci trh pravdepodobne motorom rastu a zdrojom najlepšieho ziskového potenciálu pre investorov, najmä preto, že ekonomiku podporuje nízka nezamestnanosť a ďalší rozvoj cestovného ruchu. Naozaj negatívny scenár pre Thajsko je možný iba v prípade ekonomického kolapsu v Ázii, čo momentálne absolútne nič nenaznačuje.

Ďalšou pozitívnou informáciou pre investorov je pomerne likvidný akciový trh so širokou základňou. Na rozdiel od Malajzie či Indonézie thajský akciový trh skutočne odráža celý rozsah thajskej ekonomiky a tiež poskytuje atraktívne oceňovanie. Spoločnosť Raiffeisen Capital Management v súčasnosti preferuje spoločnosti orientované na spotrebiteľa, vybrané banky a realitné spoločnosti. V krátkodobom horizonte by po nedávnom výraznom náraste cien akcií mohol prísť kedykoľvek pokles. V dlhšom časovom horizonte existuje určite potenciál na dvojmiestne zisky.

Zdroj: rcm-international.com

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock