USA vidia potenciál vo veternej energii

Vietor bol od nepamäti zdroj energie. Avšak na výrobu elektrickej energie sa používa iba niekoľko desaťročí. Výrazne zmeny vidieť najmä v posledných rokoch, kedy heslo „think green“ začína byť nielen populárne, ale aj ekonomické. Prílišná závislosť na fosílnych palivách a ich nestabilné ceny nútia západne krajiny myslieť „nazeleno“. Zatiaľ čo európska únia vidí potenciál hlavne v biomase a slnečnej energii, Spojené štáty sa spoliehajú na vietor a jeho silu.

Veterná energia tvorí druhý najväčší podiel na obnoviteľných zdrojoch energie v USA. To by nebolo ničím výnimočné, no skutočnosť, že od roku 2004 tento zdroj rastie každoročne o 39% a neustále sa zrýchľuje, je naozaj výnimočný. V roku 2000 predstavoval inštalovaný výkon veterných elektrárni iba 3000 MW. V súčasnosti to je 35 000 MW a koncom roka 2011 to bude približne 50 000 MW, čo je dostatok elektriny pre viac ako 13 miliónov domácností. Tento fakt zaujal aj Ministerstvo práce v USA, ktoré zaviedlo štatistiku na pracovné pozície vo výrobe obnoviteľných zdrojov energie.

Približne 85 000 Američanov pracuje v segmente veternej energie a vzhľadom na nastúpený trend sa toto číslo bude neustále zvyšovať. Texas, Iowa a California sú lídrami vo využívaní obnoviteľného zdroja energie. Do roku 2020 má 20% vyrobenej elektrickej energie v USA pochádzať z veterných parkov, ktorých výstavba a údržba zamestná viac ako 1 milión ľudí.

Namieste je však otázka, či je ten správny čas na masové investície do zelených energii. Ekonomickou výhodou je nepochybne nezávislosť na energiách a s tým spojená „energetická bezpečnosť“. Avšak nepoškodia ekonomiku vyššie náklady priemyslu na energie ( pretože klasické zdroje sú a niekoľko rokov, možno desaťročí, budú lacnejším zdrojom energie )? Nezapríčiní to stratu investorov a pracovných miest?

Matúš Grega

© Investičné Noviny

Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať
rm stock