Kalendár centrálnych bánk pre rok 2013

V tejto sekcii nájdete dátumy, kedy menový výbor tej-ktorej centrálnej banky rozhoduje o menovej politike.

 • 10. januárMapa EÚ
 • 07. február
 • 07. marec
 • 04. apríl
 • 02. máj
 • 06. jún
 • 04. júl
 • 01. august
 • 05. september
 • 02. október
 • 07. november
 • 05. december

Americká centrálna banka

 • 30. január
 • 20. marec
 • 01. máj
 • 19. jún
 • 31. júl
 • 18. september
 • 30. október
 • 18. december

Britská centrálna banka (Bank of England)

 • 10. januárBritská libra
 • 07. február
 • 07. marec
 • 04. apríl
 • 09. máj
 • 06. jún
 • 04. júl
 • 05. september
 • 10. október
 • 03. november
 • 05. december

Japonská centrálna banka (Bank of Japan)

 • 21. január
 • 13. február
 • 03. apríl
 • 26. apríl
 • 06. máj
 • 21. máj
 • 10. jún
 • 10. júl
 • 07. august
 • 04. september
 • 03. október
 • 31. október
 • 20. november
 • 19. december

Švajčiarska národná banka (SNB)

 • 14. marec
 • 20. jún
 • 19. september
 • 12. december