Menej ako priemerný plat na Slovensku zarába 59 % ľudí

V súčasnosti na Slovensku priemerný mesačný plat dosahuje výšku 854 eur. Menej ako priemerný plat pritom na Slovensku zarába až 59% ľudí.

Polovica zarábajúcich ľudí mesačne dostáva menej ako 784 € . Stredný plat (takzvaný medián) z platov, ktoré uvádzajú respondenti v online prieskume Platy.sk, je teda o 70 eur nižší ako priemerný plat.

Z údajov od takmer 72 tisíc respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu Platy.sk za posledný rok, vyplýva, že stredný plat na Slovensku dosahuje 784 eur. Medián na rozdiel od priemerného platu delí všetky platy na dve rovnaké polovice. Vyjadruje sumu tak, že polovica ľudí zarába menej a polovica viac ako tento plat.

Ďalej z prieskumu vyplýva, že 25 % ľudí zarába menej ako 603 € a ďalších 25 % zarába viac ako 1 042 € .

Rozloženie platov na Slovensku (platy.sk)
Redakčný tím Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať