India reformuje aj poisťovací a dôchodkový sektor

Indická vláda schválila možnosť, aby až 49 %-ný podiel v poisťovacích spoločnostiach a dôchodkovom sektore mohli získať zahraniční investori.

Reformy sú vnímané ako zásadná súčasť úsilia posilniť spomaľujúcu sa ekonomiku. Tieto návrhy však ešte musia  byť schválené poslancami v parlamente.

Ako uvádzajú viacerí spravodajcovia, tento krok nemusí byť vôbec jednoduchý. Nestihli totiž ešte ani utíchnuť protesty a odpor opozičných strán voči schváleným reformám v maloobchode a rastu cien pohonných hmôt.

V septembri vláda ohlásila otvorenie maloobchodného sektoru pre zahraničné supermarkety. Tak isto rozhodla o 14 %-nom navýšení cien nafty, ktorá je v Indii silno dotovaná. Oponenti vláde vyčítajú, že opatrenia postihnú predovšetkým chudobných.

Otvorenie sektora pre zahraničných investorov

Vo štvrtok vláda schválila zmenu zákona o poistení, ktorá navrhuje zvýšiť úroveň zahraničných investícii v sektore zo súčasných 26 % na 49 %. Rovnaký podiel budú môcť získať investori aj v dôchodkových spoločnostiach, ktoré boli doteraz pre zahraničné spoločnosti  úplne uzavreté.

Zahraničné supermarkety, poisťovne či dôchodkové správcovské spoločnosti. Indická ekonomika sa otvára.

Schválené opatreniach majú pomôcť Indii obnoviť dôveru a pomôcť jej pokrivkávajúcej ekonomike. Indický minister financií očakáva,  že India sa vráti k hospodárskemu rastu až do výšky 9 %. Najnovšie prognózy ekonómov Ázijskej rozvojovej banky  sú však menej optimistické. Tie hovoria o raste 5,6 % pre tento rok a následnom zvýšení na 6,7 % v roku 2013.

MARTIN KIABA je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v odbore financie, bankovníctvo a investovanie. Aktívne sa zaujíma o finančné trhy, problematiku verejných financií a politické dianie doma i v zahraničí.
Zdieľať
rm stock Komentáre