7 zápalných šnúr, ktoré nás môžu odpáliť!

0
eurobomba

eurobombaTu už nejde o srandy typu „ten má taký dôchodok, ten také siesty“ a podobne. Kým Grécko bolo len malé nevýznamné zahrievacie kolo, v tom nasledujúcom, čo nás čaká, nám bude riadne horúco!

Hovorím o Španielsku, o ktorého nepriaznivom stave sa pred rokom ešte len pošepkávalo. Dnes zaplavuje väčšinu médií, pričom už z nadpisov je zrejmé, že horúco v tejto krajine nebude len z vysokých teplôt.

Kým Grécko je v eurozóne len periférnou ekonomikou, ktorej krach by menovej únii zaškodil iba kozmeticky, Španielsko (4. najväčšia ekonomika v únii) ju môže výrazne podlomiť (ak nie ukončiť). Nezamestnanosť tu dosahuje 25 %, hospodársky rast je už len snom a prehnitý bankový sektor vrie pod pokrievkou.

Španielsko, nálož vo vnútri eurozóny, môže odpáliť 7 zápalných šnúr. Ide o sedem španielskych regiónov, ktoré sú najväčšími kandidátmi na finančnú injekciu. Doteraz o pomoc požiadali dva regióny, pričom tretia zápalná šnúra (Katalánia) už začína tlieť! Ak začnú horieť zvyšné 4 zápalné šnúry, nedávno vytvorený 18 miliardový záchranný fondík už Madridu nepomôže.

Obr.: Vyznačenie 7 krízových regiónov Španielska

Vyznačenie krízových regiónov Španielska

Vyhrotenie problémov vo vnútri Španielska a masívne výbery obyvateľov z bánk odpália reťazovú reakciu v celej únii. Do bánk sa nerozbehnú len susední Portugalci, ale aj Gréci či Taliani. Množstvo bankových domov, ktorých dcéry pôsobia aj na Slovensku, utrpí úder pod pás. Kým v kríze z roku 2007 ich ešte dokázali sanovať štátne kasy, teraz ich deravé rozpočty vlád už nedokážu zachrániť.

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať