12 najúspešnejších ľudí z Wall Street – T. Boone Pickens

0

Tento muž vyrastal v americkej Oklahome v čase, keď svetom zavládla Veľká hospodárska kríza. Neskôr sa spolu s rodinou presťahoval do Texasu. Dnes žije v Dallase, je ženatý, má dve deti a za pár dní oslávi 84 rokov (nar. 22 mája).

Pickens získal štipendium na basketbalovej škole, ktoré však neskôr stratil. Prešiel tak na školu do Oklahomy – konkrétne odbor geológia. Po maturite odišiel pracovať do ropného odvetvia a v roku 1956 založil vlastnú firmu – Mesa Petroleum. Mesa sa po sérií akvizícií výrazne rozrástla a do roku 1981 sa stala jednou z najväčších ropných spoločností sveta.

V roku 1997 založil BP Capital Management, kde BP je skratka pre „Boone Pickens“. BP Capital je jeden z najúspešnejších energeticky orientovaných investičných fondov.  Drží tiež 46 %-ný podiel v dvoch hedžových fondoch – Capital Commodity a Capital Equity, ktoré investujú do energetických spoločností (ropa, zemný plyn). Pickens patrí k najväčším energetickým magnátom v USA. Neraz sa mu pri hodnotení investícií jeho fondu zišli skúsenosti z čias, kedy sám pracoval v ropnom odvetví. Pickens sa tiež zaujíma o alternatívne druhy energie, ako je vodná či veterná energia.

Hodnota jeho majetku sa odhaduje na 1,45 miliárd dolárov.

 

Dušan Hruška
DUŠAN HRUŠKA je zakladateľom a zároveň aj šéfredaktorom Investičných Novín - www.investicne.sk. Je absolventom Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, kde vyštudoval odbor Financie, bankovníctvo a investovanie.
Zdieľať