Rast USA nestačí. Svetová ekonomika stráca dych

0

Aj napriek vzostupu americkej ekonomiky má podľa organizácie OECD globálny rast naďalej slabnúť. Pre rok 2015 počíta s rastom globálneho hospodárstva na úrovni 2,9 % a pre rok 2016 s rastom 3,3%. V júlovej prognóze organizácia očakávala rast 3% a 3,6%.

Osobitnú pozornosť venuje OECD vývoju v Číne. Organizácia pripúšťa, že postupná transformácia čínskej ekonomiky z exportu na domáci dopyt môže viesť k určitým turbulenciám.

Za kľúčový zdroj neistoty považuje celkový vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch, vrátane Číny, Ruska či Brazílie. Ako uvádza, problémy týchto trhov vzrástli a ak sa situácia zhorší, môže to zasiahnuť aj rast v eurozóne a taktiež v Japonsku.

Čo sa týka USA, OECD uvádza, že výkon zostáva na solídnej rastovej trajektórii, ktorá je poháňaná dopytom domácností. V tomto roku by americká ekonomika mala rásť tempom 2,4% a v budúcom roku 2,5%.

oecd-prognoza

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať