Globálna kríza je nevyhnutná

0

Až do nedávnej doby trhový konsenzus predpokladal na budúci rok posilnenie globálnej ekonomiky. To sa avšak nestane. V prípade, že globálny hospodársky rast dosiahne 3,1% v budúcom roku, ako predpovedá MMF, bude to zázrak.

Neuvedomili sme si, že oživenie globálnej ekonomiky prebieha už šesť rokov. Súčasná fáza zotavenia je slabšia, ako tie predchádzajúce a je oveľa viac rôznorodá.

Od začiatku globálnej krízy v roku 2007 sa potenciálne tempo rastu spomalilo: z troch na dve percentá v USA, z 9,4 na 7,2 percenta v Číne a z viac ako piatich na menej ako štyri percentá v Poľsku.

Mnoho oblastí, ako je napríklad eurozóna, zostalo v ústraní a odtrhli sa z tohto prúdu hospodárskeho rastu. Počas posledných dvoch desaťročí boli hospodárske cykly skrátené kvôli tlačeniu peňazí do ekonomík, globalizácii obchodu, deregulácii a urýchleniu inovačných cyklov.

Od roku 1990 prešlo USA troma recesiami. V rokoch 1991, 2001 a 2009. Je mylné sa domnievať, že oživenie sa práve začalo. Sme blízko konca súčasného hospodárskeho cyklu. Vypuknutie novej globálnej krízy v nasledujúcich rokoch je neodvratné.

Nedostatok ekonomickej dynamiky v budúcom roku a krátke obdobie deflácie spôsobené klesajúcimi cenami ropy, bude určite tlačiť centrálne banky, aby pokračovali vo svojej katastrofálnej stratégii „predlžovania a predstierania“, ktoré povedú k nárastu cien finančných aktív a nárastu globálne dlhu.

Európska centrálna banka by mala tlačiť úrokové sadzby aj naďalej do záporných hodnôt a mohla by zvýšiť alebo predĺžiť program nákupu. Na stole je niekoľko možností. Centrálna banka môže znížiť 25 percentný limit na nákup štátnych dlhopisov s ratingom AAA alebo môže vytvoriť program na pomoc korporátnemu dlhopisovému trhu.

Čína by mohla ísť rovnakým smerom, a to vziať si v prvom polroku 2016 „monetárnu bazuku“ a vypustiť svoju vlastnú verziu kvantitatívneho uvoľňovania na nákup dlhopisov. Spolu s holubičou menovou politikou, Čína by mohla realizovať masívny keynesiánsky stimulačný program, ktorý sa bude opierať o už očakávaný plán emisie dlhopisov v hodnote jednej miliardy Juanov.

Tento krok by mohol dočasne upokojiť svetové trhy

Jediná banka, ktorá má priestor pre zvýšenie úrokových sadzieb je Federálny rezervný systém v USA. Až 52 percent investorov očakáva sprísnenie menovej politiky USA už v decembri.

Avšak rýchlosť a veľkosť uťahovania opaskov zostáva nízka. Je nepravdepodobné, že sadzby budú v dohľadnej dobe opäť tam, kde boli pred globálnou finančnou krízou. Príliš vysoké úrokové sadzby by mohli spôsobiť nespočetné množstvo bankrotov v ťažko zadlžených priemyselných odvetviach, ako napríklad v odvetví ropných bridlíc v USA.

FED a ďalšie centrálne banky sú v slepej uličke, pretože spadli do rovnakej pasce ako Bank of Japan. Ak zvýšia úrokové miery príliš vysoko, urýchlia nástup ďalšej finančnej krízy. Je preto nemožné zastaviť uvoľnenú monetárnu politiku.

Vzhľadom na pretrvávajúce nízke sadzby a riziko novej globálnej krízy nebolo nájdenie tej správnej investície nikdy ťažšie. Nikto nie je schopný poznať výsledok tlačiarenského lisu centrálnej banky.

Svet by mohol presedlať z deflácie do hyperinflácie bez medzi-zastávky, ako predpovedal Nassim Taleb. Počas tejto neistej situácie zlato zostáva tou najlepšou investíciou, ktorá môže byť použitá na zabezpečenie proti nadchádzajúcej kríze.

Od náhleho odstránenia fixného limitu menového páru EURCHF v januári, už švajčiarsky frank nie je spoľahlivým bezpečným útočiskom. Toto rozhodnutie nenapraviteľne poškodilo dôveryhodnosť Švajčiarskej národnej banky. Investori tak pochopili, že nemôžu slepo veriť slovám centrálnych bankárov.

Hoci Juan nie je bezpečným prístavom, môže byť teraz ten správny čas investovať do čínskej meny. Jej popularita a sila stále rastie.

Do konca roka 2016 by sa Juan mohol stať treťou najviac obchodovanou menou na svete, za americkým dolárom a eurom. Nová hodvábna cesta je pravdepodobne najviac ambicióznou celosvetovou hospodárskou stratégiou za posledných 50 rokov. Je stále pravdepodobnejšie že bude úspešná a investori nakúpia viac finančných aktív ocenených v Juanoch.

Paradoxom súčasného stavu ekonomiky je, že inovačné zoskupenie, spojené cloudovými počítačovými riešeniami alebo napríklad s digitálnou výrobou, ešte nikdy neboli tak početné a nemali tak pomalý rast. Ekonomika prechádza do novej paradigmy.

Tri najväčšie trendy pre investorov sú: globálna demografia, nízky hospodársky rast a zmena klímy. Starnutie populácie bude podporovať rozvoj služieb starostlivosti o seniorov.

Väčšie nerovnosti medzi majetnými a nemajetnými budú stimulovať zdieľanú tvorbu, výrobu, obchod a spotrebu tovarov a služieb rôznymi ľuďmi a spoločnosťami.

Energetický prechod na obnoviteľné zdroje energie podporí rozvoj zatiaľ málo používaných finančných produktov, ako sú zelené dlhopisy.

Je to preto pre investorov veľmi náročné obdobie. Finančné trhy nikdy neboli tak ovplyvnené centrálnymi bankami. Avšak aj v tejto novej ekonomike existuje veľa investičných príležitostí.

Autor: Christopher Dembik, ekonóm Saxo Bank

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať