Hospodársky rast USA výrazne spomalil

0

Hrubý domáci produkt (HDP) USA v treťom kvartáli rástol tempom 1,5%, čo je výrazné spomalenie po raste 3,9% v druhom kvartáli. Analytici počítali s rastom na úrovni 1,6%.

Pod spomalenie ekonomického rastu sa vo veľkej miere podpísal pokles zásob.

Spotrebiteľské výdavky vzrástli o 3,2%. Aj keď ide o mierne spomalenie v porovnaní s druhým kvartálom, kedy výdavky domácnosti rástli tempom 3,6%, naďalej si udržiavajú veľmi solídny rast, čo poukazuje na silný domáci dopyt.

Analytici uvádzajú, že spomalenie tvorby zásob bude pravdepodobne len dočasným efektom a v nadchádzajúcom kvartáli by mali opäť rásť.

Federálny rezervný systém (Fed) vo svojom aktuálnom vyhlásení uviedol, že ekonomika USA rastie miernym tempom a v závislosti na najnovších dátach môže dôjsť v decembri k zvyšovaniu sadzieb.

Jennifer Lee, ekonómka z BMO Capital Markets uviedla, že udržateľný rast je stále silný, alebo aspoň dostatočne silný na to, aby zvládol vyššie než minimálne sadzby v USA.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať