SaxoTraderGO: mobilita je dnes novým trendom

0

Saxo Bank uvádza v súčasnosti na trh novú obchodnú platformou, ktorou banka  prechádza na novú technológiu. Jej hlavným benefitom je rovnocenné užívateľské rozhranie v jednotlivých koncových zariadeniach. O ďalších výhodách hovorí riaditeľ oddelenia obchodných platforiem Saxo Bank Christian Lund Hammer.

  • Čo viedlo Saxo k uvedeniu novej obchodnej platformy? Už dnes ste technologickým lídrom trhu.

Platforma SaxoTraderGO bola vyvinutá s jasnou misiou: vytvoriť najintuitívnejšiu multi-asset obchodnú platformu pre retailovú klientelu na svete. Od začiatku bola postavená so špeciálnym zreteľom na užitočnosť, výkon a hladký prechod medzi zariadeniami. Sme presvedčení, že sa nám podarilo vytvoriť platformu budúcnosti, čo potvrdí naše postavenie technologického lídra.

  • Čo je teda hlavnou silnou stránkou novej technológie?

SaxoTraderGO je platforma len s jedným prihlásením. Znamená to, že sa stačí prihlásiť len raz bez ohľadu, na akom zariadení ste. Či na desktope, smartfóne alebo tablete, vždy dostanete ten istý obchodný prístup s rovnakými nastaveniami a personalizáciou. Nastavenia alebo zmeny, ktoré urobíte na jednom zariadení, sa tak automaticky prenášajú na ostatné.

Okrem iného to znamená, že sa nemusíte učiť ako individuálna platforma pracuje na jednotlivých zariadeniach. Na všetkých pracuje rovnako. Našim cieľom je čo najmenej zmiasť zákazníka.

Medzi ďalšie výhody patrí jednoduchá navigácia a integrované služby súvisiace s jednotlivými obchodnými fázami – pred obchodom, počas samotného obchodu a po jeho realizácii.

  • Aké minimálne technické nároky musí splniť technické zariadenie na úspešné využívanie platformy?

SaxoTraderGO je kompatibilné s operačným systémom Android (od verzie 4.1. vyššie), rovnako s iOS (od 8.0 vyššie) a so zariadeniami Blackberry (BB10).

  • Aké technické ciele sledujete uvedením technológie?

Uvedenie SaxoTraderGO je úvodnou fázou nášho strategického plánu postaviť naše súčasné platformy na jednotnom kóde HTML 5 a pri podpore rozhrania Open API. Sme jednou z prvých finančných inštitúcií, ktorá technológiu HTML5 plne akceptovala, pretože si myslíme, že reprezentuje najefektívnejší spôsob ako zabezpečiť klientom konzistentné a integrované rozhranie. Podľa nás ostatné banky prejdú na túto technológiu veľmi skoro.

  • Vyvinutie a uvedenie platformy na trh je určite náročný proces. Čo mu predchádzalo?

Vo fáze prípravy sme uskutočnili mohutný prieskum medzi takmer tri tisíc finančnými investormi, aby sme zistili ich potreby. Následne sme platformu starostlivo a interaktívne testovali.

  • Aké boli hlavné závery prieskumu?

Zo záverov vyplynulo, že investorov zaujíma v prvom rade čo najväčší výnos. No zároveň stále viac rastú aj ich nároky na obchodnú platformu.

Dnešní finanční investori sú stále viac mobilnejší. Nechcú robiť kompromis medzi rýchlosťou, výkonom a funkcionalitou. Mobilita je tak novým trendom.

  • Aké boli ďalšie závery?

Hlavnými kritériami, podľa ktorých sa investori rozhodujú o investičnej spoločnosti, sú príťažlivá a transparentná cenová politika. Ako hlavné priority ich označili až dve tretiny klientov Saxo Bank.

Dôležitým rozhodovacím kritériom je aj rýchlosť a kvalita spracovania obchodných príkazov. Hneď za nimi nasleduje dostupnosť obchodných nástrojov. Je to jasným dôkazom, že drobní investori už dohnali svojimi nárokmi na rýchlosť a kvalitu požiadavky profesionálnych investorov.

Ďalším zistením ale je, že odporúčania od priateľov alebo kolegov nemajú pri rozhodovaní zákazníkov veľkú váhu. Význam im prikladá len päť percent z nich. Ukazuje sa tak, že retailoví investori sa pri rozhodovaní riadia skôr faktami ako emóciami.

  • Existujú tu rozdiely medzi krajinami alebo regiónmi?

Áno. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako správanie a priority líšia medzi regiónmi a to i napriek tomu, že hovoríme o stále viac globalizovanom svete.

Napríklad pre klientov zo strednej a východnej Európy je najdôležitejším kritériom široký prístup k trhom a triedam aktív. Naopak Milánčania a Parížania sa radi orientujú na lokálne aktíva, takže pre nich prístup na trhy nie je až taký dôležitý.

Klienti z regiónu Ázie a Pacifiku, najmä z Hongkongu a Singapuru si najviac vážia ústretové ceny. (85 až 67 percentná váha). Ceny sú však naopak najmenej dôležité pre Moskovčanov. Riadi sa nimi len 29 percent z nich.

Rýchlosť realizácie príkazu je zas najdôležitejšia pre obyvateľov Paríža, Milána a tiež Moskvy. Naopak najmenej dôležitá pre Číňanov.

  • Bude uvedenie platformy na našom trhu sprevádzať edukatívna kampaň?

Dostane určite priestor v našich pravidelných webinároch na sk.saxobank.com. A nasledovný web je venovaný špeciálne len novej platforme: http://sk.saxobank.com/campaigns/introducing-saxotrader-go

Ďakujem za rozhovor

O Saxo Bank

Saxo Bank je popredný špecialista v oblasti multi-asset online obchodovania a investícií. Ponúka súkromným investorom  aj inštitucionálnym klientom ucelený balík nástrojov pre obchodovanie a investičné stratégie. Jeho komunitný finančný portál TradingFloor.com je prvou multi-asset sociálnou obchodnou platformou. Ako európska regulovaná banka s úplnou licenciou, a pod dohľadom dánskej FSA, umožňuje klientom obchodovať FX, CFDs, ETF, akciami, futures, opciami a ďalšími derivátmi prostredníctvom platformy SaxoTrader, ktorá je dostupná na PC, tabletoch, alebo smartfónoch prostredníctvom jedného účtu a je dostupná vo viac než 20 jazykových verziách. Platformu môže využívať viac ako 100 hlavných finančných inštitúcií na svete formou white-label riešení. Saxo Bank tiež ponúka profesionálne portfólio a správu financií ale aj tradičné bankové služby pomocou Saxo Privatbank. Saxo Bank bola založená v roku 1992, sídli v Kodani v Dánsku a má 26 pobočiek  v Európe, Ázii, na Blízkom východe, v Latinskej Amerike, v Afrike a v Austrálii.

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať