Grexit sa do troch až päť rokov stane realitou

0

Ministri financií krajín Eurozóny sa v piatok stretnú v Rige, aby prediskutovali podmienky ďalšej pomoci Grécku. Anna Stupnytska, globálna ekonómka spoločnosti Fidelity vysvetľuje, prečo si myslí, že k odchodu Grécka z Eurozóny – Grexit – pravdepodobne dôjde v priebehu  troch až piatich rokov.

Ahoj Anna, ďakujem že si prišla. Grécko je momentálne v centre pozornosti, najmä po tom, čo sa zdá, že MMF vylúčil možnosť odloženia platby. Môže Grécko plniť svoje splátky?

Anna: “Myslím, že situácia je veľmi neistá, každý deň sa mení a môže byť ťažké zostať v obraze. Myslím, že nakoniec sa v priebehu najbližších niekoľkých mesiacov nejaká dohoda medzi Gréckom a jeho veriteľmi na uvoľnenie prostriedkov záchranného balíka dosiahne, či už s novou vládou Grécka alebo s existujúcou vládou. Budú musieť zmierniť svoje požiadavky pretože bez dohody a ďalšej pomoci od inštitúcií podľa môjho názoru od mája nebudú schopní  svoje splátky dodržať.”

Grécko je momentálne v centre pozornosti. Ratingová agentúra Standard and Poor znížila úverový rating Grécka v porovnaní s minulým týždňom a uviedla, že „bez hĺbkovej ekonomickej reformy alebo ďalších úľav sa dá očakávať, že grécky dlh a ďalšie finančné záväzky budú neudržateľné.” Približujeme sa k možnosti odchodu Grécka alebo je toto stále najhorší možný scenár?

Anna: “Myslím, že pravdepodobnosť Grexitu sa za posledných pár týždňov zvýšila. Nemyslím si, že sa to stane tento rok, ale je dosť pravedpodobné, že k tomu dôjde v priebehu najbližších troch až piatich rokov, nakoľko sa dostanú do bodu, keď tvrdé štrukturálne reformy a tvrdé úsporné opatrenia môžu byť politicky aj sociálne príliš drahé.

“Na dosiahnutie veľmi výraznej úpravy konkurencieschopnosti by možno bolo jednoduchšie odísť a prijať túto úpravu vďaka devalvácii meny. To sa pravdepodobne stane v najbližších rokoch. Zatiaľ je silná politická vôľa, najmä v Nemecku, za udržanie Grécka v Eurozóne, ale zároveň sa za uplynulé roky okolo Grécka vytvoril firewall a práve preto trhy výrazne nereagujú na pokračujúce napätie. Myslím, že inštitúcie majú veľa vyjednávacej sily, a nebudú tými čo uhnú ako prvé – to bude práve grécka vláda.”

Takže podľa tvojho názoru sa najmä za posledné týždne nastolila otázka kedy príde ku Grexitu a nie či sa to stane?

Anna: “Existuje niekoľko názorov. Podľa mňa určite. Vo veľkej miere to bude závisieť od politiky a myslím si, že je treba mať na pamäti, že v najbližších niekoľkých rokoch  má Euro oblasť pred sebou dôležité politické voľby, najmä vo Francúzsku v roku 2017 a následne aj v Nemecku. Už sme zaznamenali nárast popularity extrémistických strán, euroskeptických strán a keď sa raz dostanú k moci, potom si nemyslím, že Grécko bude môcť ešte dlho zostať.”

Ak dôjde ku Grexitu, bude to nákazlivé?

Anna: “ Grexit by pravdepodobne bol relatívne nákazlivý, ale nie až v takom rozsahu ako keby k nemu bolo došlo v roku 2012, keď bola posledná veľká kríza. Je tu podpora a bol postavený ochranný múr – v tomto smere je obzvlášť dôležitá ECB QE. Trhy zaznamenajú úder a dôjde k určitému narušeniu, ale nakoniec to bude oveľa nákladnejšie pre Grécko ako pre kohokoľvek iného.

Pre okrajové krajiny bolesti Grécka pomôžu rozpustiť morálny hazard – inými slovami, budú viac motivované, aby zostali. Z dlhodobého pohľadu si myslí, že to môže byť dobré pre ekonomický rast Grécka, pre ekonomický rast Euro oblasti, aj napriek počiatočnému šoku. Ale to nie je príbeh na tento rok.”

Grexit pravdepodobne do roku 2020 

Anna: “Myslím, že pravdepodobnosť Grexitu sa za posledné týždne zvýšila. Nemyslím, že sa to stane tento rok, ale podľa mňa sa to dosť pravdepodobne stane počas najbližších troch až piatich rokov, keďže v určitom bode tvrdé štrukturálne reformy a tvrdé úsporné opatrenia môžu byť príliš drahé, tak politicky ako aj sociálne.

“ Na dosiahnutie veľmi výraznej úpravy konkurencieschopnosti by možno bolo jednoduchšie odísť a prijať túto úpravu vďaka devalvácii meny. To sa pravdepodobne stane v najbližších rokoch. Zatiaľ je silná politická vôľa, najmä v Nemecku, za udržanie Grécka v Eurozóne, ale zároveň sa za uplynulé roky okolo Grécka vytvoril firewall a práve preto trhy výrazne nereagujú na pokračujúce napätie. Myslím, že inštitúcie majú veľa vyjednávacej sily, a nebudú tými čo uhnú ako prvé – to bude práve grécka vláda.“

“Vo veľkej miere to bude závisieť od politiky a myslím si, že je treba mať na pamäti, že v najbližších niekoľkých rokoch má Euro oblasť pred sebou dôležité politické voľby, najmä vo Francúzsku v roku 2017 a následne aj v Nemecku. Už sme zaznamenali nárast popularity extrémistických strán, euroskeptických strán a ak sa raz dostanú k moci, potom si nemyslím, že Grécko bude môcť ešte dlho zostať.”

Znížené riziko nákazy

Anna: “Grexit by pravdepodobne bol relatívne nákazlivý, ale nie až v takom rozsahu ako keby k nemu bolo došlo v roku 2012, keď bola posledná veľká kríza. Je tu podpora a bol postavený ochranný múr – v tomto smere je obzvlášť dôležitá ECB QE. Trhy zaznamenajú úder a dôjde k určitému narušeniu, ale nakoniec by to mohlo byť podľa môjho názoru z dlhodobého hľadiska dobré pre ekonomický rast Grécka ako aj pre ekonomický rast  Euro oblasti.“

 

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať