Najchudobnejší Slováci? Tí, čo nepracujú!

0

Slovenský štatistický úrad SR dnes publikoval výsledky výberového zisťovania o príjmoch a životných podmienkach s názvom EU SILC, ktoré sa realizuje od roku 2005.

V súčasnosti sa toto výberové zisťovanie uskutočňuje vo všetkých 28-ich krajinách Európskej únie , takže aj v rámci Slovenska.

Na základe zberu údajov, ktorých zdrojom bolo navštívenie 6000 domácností vo viac ako 300 obciach Slovenska vyplýva, že rizikom chudoby je ohrozených 13,2 % obyvateľov SR. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak ide o mierny nárast miery rizika chudoby o 0,2 percentuálne body.

Ako informujú posledné údaje, hranica chudoby je  4 156 EUR na rok, čo v prípade jednočlennej domácnosti predstavuje približne 346 EUR na mesiac.

Mieru rizika chudoby na Slovensku najvýraznejšie ovplyvňuje ekonomická aktivita obyvateľstva – najvyššie riziko chudoby bolo zaznamenané u nezamestnaných (44,6 %). Oproti roku 2011 je to nárast o dva percentuálne body.

Medzi ďalšie najohrozenejšie skupiny patria domácnosti s 3 a viac závislými deťmi (35,1 %), neúplné domácnosti (27,5 %) a deti vo veku do 18 rokov (21,9 %).

Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšou mierou rizika chudoby v rámci EÚ. V tejto súvislosti však treba upozorniť, že tento indikátor je pre jednotlivé krajiny počítaný vo vzťahu k ich národným hraniciam chudoby. To znamená, že porovnateľnejšie výsledky získame po zohľadnení národných hraníc rizika chudoby vyjadrené v parite kúpnej sily (PPS – eliminuje efekty rozdielnej cenovej úrovne medzi krajinami).

investicne.sk
Vypracovala redakcia Investičných Novín - investicne.sk. info@investicne.sk
Zdieľať